Beden Eğitimi Nedir?

Beden Eğitimi : Beden Eğitimi Milli Eğitimin temel ilkelerine uygun olarak kişinin beden ruh ve fikir gelişimini sağlamaktır. İnsanın toplum kurallarına uygun olarak yaşaması birbiriyle olan ilişkilerinin iyi örneğini verebilmesi yardımsever insan haklarına saygılı dürüst davranması zeki ruhsal ve bedensel yapı itibariyle Sağlıklı olmasıyla bağlantılıdır. Beden eğitimi insanın sosyalleşebilmesi ve kişiliğini bulup doğru bir çizgi üzerinde yol almasında büyük rol oynar.
Beden Eğitimi :İnsanın beden yoluyla yapılan genel eğitimidir.Etkinlik noktası insanın bedenidir.Amaç insanın tüm kişiliği ve bütünlüğüdür.K.Gaulhofer
Beden Eğitimi :Orta şiddetteki fiziksel aktiviteler yoluyla insanın gelişimini yükseltmeyi ve insanın performansını geliştirmeyi amaçlayan eğitimsel bir süreçtir.
Beden Eğitimi :Bireyin performansını artırmak için yapılan orta şiddetteki aktivitelerdir.
Beden Eğitimi :Vücudu güçlendirmek ve sağlığı korumak amacıyla araçlı yada araçsız yapılan hareketler bütünüdür.
Beden Eğitimi :Kişinin bedensel ruhsal ve zihinsel gelişimini sağlamak amacıyla yapılan oyun,jimnastik ve spor etkinliklerinin tümüdür.
Beden Eğitimi :İnsan bedenselliğinin gelişmesi için eğitim değeri taşıyan ve özellikle insan beceri ve yeteneklerinin gelişmesine yönelik,bu yetenekleri bir araç yapmaksızın yapılan planlı çalışmaların tümüdür.
Beden Eğitimi :Sosyal ve ekonomik kalkınmanın temel unsuru olan insanın beden ve ruh sağlığını geliştirmek,kişiliğinin oluşmasını,karakter özelliklerinin gelişmesini sağlamak,kişiler,toplumlar ve uluslar arasında dayanışma,kaynaşma ve birliği sağlamak,mücadele gücünü artırmak amacıyla yapılan beden faaliyetlerinin tümüdür.


Bir Cevap Yazın