Bilgi Toplamanın Diğer Yolları

Performans ödevleri, öğrencilerin içerik standartları ve yaşam boyu standartlarına ulaşmasında onların yetenekleri hakkında bilgi toplamanın tek yolu değildir. Diğer üç yol da faydalı bilgi sağlar, öğrencinin kendi kendini değerlendirmesi, doğal gözlem ve öğretmenin oluşturduğu testler.
PERFORMANS DEĞERLENDİRME ÖLÇMENİN YEDİ ANA ÖLÇÜTÜYLE EN İYİ BİR BİÇİMDE NASIL ÖRTÜŞEBİLİR?
· Önemli öğrenme çıktılarını ölçün: Performans değerlendirme ödevleri önemi, gerçek dünyadan alınmış, günlük yaşamla bağlantılandırılmış, çevrenin koşulları ve olanakları düşünülerek planlanmış, gerçekçi bir yaklaşımla tasarlanmış olmalıdır
· Öğrencinin performansı hakkında eğitim etkinlikleriyle bağlantılı olarak açık bir bilgi sağlayın: Öğretmenler öğrencinin yetenekleri, kullandığı problem çözme stratejileri hakkında bir resim oluşturup onları daha iyi tanıyabilirler. Bu biraz da, öğretmenin öğrenci yeterliklerini tanıma konusundaki bağlıdır. Diğer ilgililerle görüşmeler, gözlemler yapılarak bu beceri geliştirilebilir.
Performans Ödevlerine İlişkin Örnekler
Burada değişik içerik alanları ve sınıf düzeylerini temsil eden performans ödevlerinden örnekler verilmiştir. İki ödev, üçüncüve dördüncü boyutlardaki kompleks muhakeme süreçlerini sınamaya yöneliktir. Bu süreçler aşağıda verilmişlerdir:
· Boyut 1 Muhakeme süreci
o Karşılaştırma
o Sınıflandırma
o Tümevarım
o Tümdengelim
o Hata analizi
o Destek sağlama
o Soyutlama
o Bakış açılarının çözümlenmesi (analizi)
· Boyut 2 Muhakeme süreci
o Karar alma
Tanımsal araştırma
Tarihsel araştırma
Yansıtıcı araştırma
Problem çözme
Deneysel araştırma
Buluş
Her ödev için aşağıdaki bilgiler dikkate alınmalıdır:
1. Ödevlerde kullanılabilecek sınıf düzeylerinin sıralaması. Bu bölümde sunulan ödevler belirli bir sınıf düzeyinde kullanıldığında tekrar yazılmak zorundadır.
o Örneğin, ilkokul düzeyindeki bir ödev birinci sınıf için yapılandırılmak istendiğinde, daha basit bir hale getirilmelidir, ödev altıncı sınıf için düşünüldüğünde, daha çok boyut eklenebilir. Öğretmenler öğrenci için uygun olan dili seçmelidirler.
2. Ödevin değerlendirmesi için tasarlanan içerik standardı.
3. Yaşam boyu öğrenme standartları.
Sonuç olarak, tüm ödevler, 3 ve 4. boyutta belirtilen değişik kompleks muhakeme süreçlerini içermektedir.

Bir Cevap Yazın