Category Archives: İlkokuma ve Yazma

İlkokuma Yazma Öğretiminde Kullanılacak Oyunlar

Skeçler ve Drama Örnekleri İlkokuma yazma öğretiminde konuya damdan düşer gibi girmemeli, öğrenciler ve öğretmen buna hazırlanmalıdır. Özellikle tekrar ve pekiştirmelerde oyunlardan yararlanarak ders, ders havasından kurtarılıp eğlenceli bir oyun havasına sokulmalıdır. Çocuklar hala oyun çağında, neşeli, hareketli, ve değişiklik ist eyen, monotonluktan çabucak sıkılıp ilgilerini çekecek yeni şeylerle daha kolay öğrenen bir yapıya sahiptirler.

Sınıfta Ses Öğretimi Nasıl Yapılır?

Ses Öğretim Planı Örneği ÖĞRETMEN ADAYI        :………………………………………………………… DERS                                   :TÜRKÇE TEMA                                   : BİREY VE TOPLUM KONU                                  :U SESİNİN ve HARFİNİN OKUNUP YAZILMASI SÜRE                                    : 40+40 DAKİKA YÖNTEMLER                    :Drama, gösterip yaptırma, şarkı söyleme ARAÇ GEREÇLER           :Görseller (u sesi ile ilgili resimler), kartondan yapılmış uğur böcekleri, kraft kağıdı, boya kalemleri

İlköğretim Türkçe Programı Üzerine

Ülkemizin ihtiyacı olan nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi, iyi hazırlanmış ve sağlıklı çalışan ve uygulanan programla ve eğitim sistemi ile mümkündür. Batı ülkelerinde bu ihtiyaç ,program değişimi ile yapılmış ,ülkeler kendi kalkınma planları içinde eğitim sistemlerine özel bir önem vermişlerdir. Programlar masa başında yapılmaktadır,Çeşitli inceleme ve görüşler sık sık kontrol edilerek gözden geçirilmektedir ancak; uygulamadaki yaşananlar […]

Bitişik EğikYazı Öğretiminde Nelere Dikkat Edilmelidir

Oturuş Yazmada öncelikle dikkate alınacak husus oturma şeklidir. Çocuk sıraya oturduğu zaman ayakları yere değmelidir. Üzerinde yazılacak masa, oturulan sıraya uygun olmalıdır. Masa yüksek, sıra alçak olursa çocuk sürekli ayağa kalkarak yazmaya çalışacaktır. Ayakta yazma kolun masa üzerine yayılma şeklini, dolayısıyla kalem tutmayı da olumsuz yönde etkileyecektir. Sıra yüksek, masa alçak olursa bu seferde çocuk […]

slayt

İlkokuma Yazma Oyunları

İlkokuma Oyunları,Sınıf Yazılı Soruları İlkokumaYazma Öğretiminde Kullanılacak Oyun, İlkokuma yazma öğretiminde konuya damdan düşer gibi girmemeli, öğrenciler ve öğretmen buna hazırlanmalıdır. Özellikle tekrar ve pekiştirmelerde oyunlardan yararlanarak ders, ders havasından kurtarılıp eğlenceli bir oyun havasına sokulmalıdır. Çocuklar hala oyun çağında, neşeli, hareketli, ve değişiklik ist eyen, monotonluktan çabucak sıkılıp ilgilerini çekecek yeni şeylerle daha kolay […]

Ses Temelli Cümle Yönteminin İlkeleri

llk okuma-yazma öğretim sürecinde dikkat edilecek ilkeler şunlardır: 1. Öğrencinin ön bilgilerinden hareket edilmelidir. 2. Ağırlıklı olarak sentez yöntemi kullanılmalıdır. 3. Özellikle ve öncelikli olarak anlamlı heceler elde edilmelidir. 4. Aşağıdaki ölçütlerle oluşturulacak hecelerin: · Kolay okunması. · Dil de kullanım sıklığına sahip olması. · Anlamının açık ve somut olması. · Anlamı görselleştirilebilir olması (canlandırılabilir, […]

Ses Temelli Cümle Yöntemi

İLK OKUMA-YAZMA ÖĞRETİMİ Günümüzün ve geleceğin öğrencilerinin yetiştirilmesinde, ilk okuma-yazma öğretiminin amacı; sadece okuma ve yazma gibi becerilerin kazandırılması değil, aynı zamanda düşünme, anlama, sıralama, sorgulama, sınıflama, ilişki kurma, analiz-sentez yapma ve değerlendirme gibi zihinsel becerilerin de geliştirilmesini içermektedir. Bu süreçte Türkçeyi doğru, etkili ve güzel kullanma, iletişim kurma, problem çözme, karar verme, öğrenmeyi yaşam […]