Category Archives: Coğrafya Ders Notları

Coğrafya Ders Notları

Coğrafyanın Bölümleri nelerdir?

  KLİMATOLOJİ:İklim Bilimi.Atmosfer olaylarının doğaya ve insana etkisini inceler METEOROLOJİ:Kısa süreli atmosfer olaylarını inceleyen bilim dalı.Atmosfer olaylarını incelemek için ölçümler yapar. JEOMORFOLOJİ:Litosfer’de(Taş Küre) meydana gelmiş yüzey şekillerini inceler( dağ ,vadi,ova,kıyı şekilleri vb) JEOLOJİ:Yer kabuğunun yapısını,fiziksel özelliklerini ve hareketlerini inceler( depremler, volkanik

Coğrafya Nedir?

Coğrafya Hangi Konularla İlgilenir Konusu nedir? Yeryüzündeki çeşitli doğa olayları ve bu olaylar ile canlılar arasındaki karşılıklı etkileşimler, coğrafyanın konusunu oluşturur. Dünya'nın katı yüzünü oluşturan karalar üzerinde dağ, ova, plato, vadi gibi çeşitli yeryüzü şekilleri meydana gelmiştir. Ayrıca yağmur ve kaynak suları ile beslenen akarsular ve göller de karalar üzerinde yer alır. Yeryüzü, atmosfer adını […]

Harita Çizim Yöntemleri

HARİTA PROJEKSİYON TİPLERİ Dünya’nın küresel şeklinden dolayı yuvarlak olan dünyayı düzlem üzerine aktarmak oldukça zordur.harita çizimlerinde gerçeğe uymayan bozulmalar ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle haritalarda meydana gelecek bozulmaları azaltmak için projeksiyon yöntemleri geliştirilmiştir.Bu yöntemlerin bazılarında alan korumak amaçlanırken bazılarında ise şekilleri korumak amaçlanmıştır.Yandaki animasyonu izleyerek bu konuda bilgi alabilirsiniz. Üç tane önemli projeksiyon yöntemi vardır.Bunlar;

Harita Bilgisi Harita Nedir?

Harita yeryüzünün tamamının yada belirli bir kısmının tepeden görüntüsünün belirli bir ölçek kullanılarak küçültülüp düzlem üzerine aktarılmasıdır. Yeryüzündeki kıtalar, okaynuslar, ülkeler,şehirler vb… birebir olduğu gibi çizilemez,ancak belirli bir oranda küçültülerek çizilmeleri gerekir. Yeryüzündeki herhangi bir yerin çizimi esnasında kullanılan küçültme oranına ölçek denir.      Küçültme oranı olan ölçekler iki şekilde ifade edilir.Bunlar;

Atmosfer ve Özellikleri Nelerdir?

İklim Geniş bir bölge içinde ve uzun yıllar boyunca değişmeyen ortalama hava koşullarına iklim denir. İklim, coğrafi ortamın oluşması ve şekillenmesi ile insanların yaşantı ve etkinlikleri üzerinde önemli rol oynar. Örneğin bir yerdeki doğal bitki örtüsü, akarsuların özellikleri, insanların yaşam tarzları, konut tipleri, ekonomik etkinliklerinin türü, iklimin kontrolü altındadır. İklimi oluşturan çeşitli öğeler vardır. Bunlar […]