Category Archives: Tarih Konu Anlatımları

Tarih Konu Anlarımları

Hammurabi Kanunları Nelerdir

Hammurabi yasaları M. Ö. 1760 yılı civarında Mezopotamya'da yaratılan, tarihin en eski ve en iyi korunmuş yazılı kanunlarından biri. Bu dönemden önce toplanan yasa koleksiyonları arasında Ur kralı Ur-Nammu'nun kanun kitabı (M. Ö. 2050), Eşnunna kanun kitabı (M. Ö. 1930), ve İsin'li Lipit-İştar'ın kanun kitabı (M. Ö. 1870) yer alır.Babil kralı Hammurabi'nin (M. Ö. 1728-M. […]

Tarih Nedir?

  Tarihin Tanımmı Yapalım. Tarih: Geçmişte yaşamış olan insanların, savaşlarını, anlaşmalarını, kültürlerini, uygarlıklarını, yaşayışlarını yer, zaman ve kişi belirterek, kaynaklara dayalı olarak, sebep – sonuç ilişkisi içerisinde inceleyen bir bilim dalıdır.   Tarih, gerçekleşmiş olaylarla ilgilenir. Tarihi diğer bilimlerden ayıran birçok farklılık vardır. Bunlar arasında; -Tarihi olaylar hiçbir zaman deneye ve gözleme tabi tutulamaz. -Tarihi […]

Tarih Terimler Sözlüğü

A Afaroz : Kişiyi dinden çıkarma cezasıdır. Aforoz edilen kişi ile toplum bütün ilişkilerini keserdi. Kral bile aforoz edilebilirdi. Akçe : Gümüş sikke demektir. Akçe'nin altından olanınaysa sikke-i hasene denir. Osmanlı Devleti’nde ilk bakır akçe Osman Bey zamanında bastırıldı. Orhan Bey zamanında akçe gümüş olarak bastırıldı. Ankara Savaşı (1402) : Timur, 1402 yılında Anadolu'ya girerek, […]