Affordable Price Radio Frequency Ablation Surgery in India at Mumbai and Chennai tips lose weight Acai Force Max Herbal Nutrition Health Products diet aids Cardio exercises when done in the morning are considered extremely effective since it uses up the stored body fat thereby aiding you in fat loss. In order to reach the fat burning zone, you need to go by the following formula: age-(220) multiplied by 0.65-085. For instance a 20 year old healthy adult requires a pulse rate around 130-170 beatsminute to be in low to moderately high intensity fat burning zones. Using a standard of burning 10-15 calories minute a typical 30 minute workout would burn 300-450 calories. hydroxycitric acid garcinia cambogia weight loss Yoga is an effective way to maintain healthy body without any negative side effects. It helps in reducing the fat and increasing the metabolism of the body. There are various school and styles of yoga which depict different ways of practicing yoga. Some of the styles are: Bikram, Kundalini, Astanga and Iyengar. They all aim towards the same goal but in slightly different ways. There are many poses or asanas in yoga for weight loss. Deep breathing in yoga increases the intake of oxygen in the body. Some of the poses and exercises in yoga for weight loss are as below: the rapid fat loss handbook The success with hypnosis is achieved by listening to a hypnosis CD daily. Ongoing reinforcement can strengthen weak habits and completely illuminate the desire for inappropriate foods. This process will give you the will power, discipline, and self control you will need to achieve fast weight loss. fat loss stack Harita Çizim Yöntemleri Sınıf Etkinlik Örnekleri,Belirli Günler ve Haftalar Kutlama ve Şiir Örnekleri,Sosyal Kol Etkinlik ve Yönetmenlikleri,İlkokuma Yazma Oyunları

Harita Çizim Yöntemleri

harita-cizimi

HARİTA PROJEKSİYON TİPLERİ

Dünya’nın küresel şeklinden dolayı yuvarlak olan dünyayı düzlem üzerine aktarmak oldukça zordur.harita çizimlerinde gerçeğe uymayan bozulmalar ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle haritalarda meydana gelecek bozulmaları azaltmak için projeksiyon yöntemleri geliştirilmiştir.Bu yöntemlerin bazılarında alan korumak amaçlanırken bazılarında ise şekilleri korumak amaçlanmıştır.Yandaki animasyonu izleyerek bu konuda bilgi alabilirsiniz.
Üç tane önemli projeksiyon yöntemi vardır.Bunlar;
1- Konik projeksiyon
2- Düzlem projeksiyon
3- Silindirik projeksiyon

KONİK PROJEKSİYON:

Kürenin çevresine koni şeklinde kâğıt sarılarak, küre üzerindeki paralel vemeridyenler koni üzerine yansıtılır. Bu yöntemle çizilen haritalarda şekil bozulmaları ortaya çıkar, ancak alanlar korunur. Bu projeksiyon orta enlemler ve çevresindeki bölgelerin gösterilmesinde daha doğru sonuçlar verir.


DÜZLEM PROJEKSİYON:

Küreye herhangi bir noktadan teğet geçen düzlem üzerine yansıtılmasıyla elde edilir.Bu yöntemde açılar korunurken, şekil ve alanlardabozulmalar meydana gelir. Düzlem projeksiyonlargenellikle dar sahalardabüyük ölçekli haritaların çiziminde tercih edilir.


SİLİNDİRİK PROJEKSİYON:

Harita alanı kürenin çevresine silindir şeklinde sarılarak, küre üzerindeki şekiller kâğıt üzerine yansıtılır. Ekvator çevresinde bozulma az iken, kutuplara gidildikçe bozulmalar artar. Çoğunlukla kara ve deniz ulaşımında kullanılan haritaların çiziminde bu projeksiyon yöntemi kullanılır.

         

                                              

Yoruma kapalı.