İlkokuma ve Yazma Takvimi

İLKOKUMA VE OKUMA YAZMA ÇALIŞMALARI TAKVİMİ

 AYLAR

              ZAMAN

     YAPILACAK ÇALIŞMALAR

 

 

  

EYLÜL

 

 

 

01.09.2008 /  05.09/2008

Öğrencilerin velileri ile birlikte sınıfa alınması,

Öğrenciler okul birimlerinin tanıtılması,eğitici oyun ve dramalar,sınıf,koridor ve tuvaletlerin kullanılması,eve güvenle gidip gelme,giriş çıkışlarda sıra olma,arkadaşlarına saygılı olma,sportif etkinlikler,sınıf içi araç gereçlerin kullanımı,okul bahçesinde oyunlar,öğrencilerin okul ile ilgili izlenimlerinin paylaşılması,öğrenci sorunlarının çözümü

 08.09.2008 / 17.09.2008

       Serbest ve düzenli çizgi çalışmaları

 

18.19.09.2008

  E   e   sesi

1.GRUP SESLER

       

 1.TEMA :  
   BİREY  VE TOPLUM

 

23.24.092008

 L l   sesi

 25.26.09.2008

 A a   sesi

 

 

 

 EKİM

 06.10.2008

 BAYRAM DÖNÜŞÜ TEKRARLAR

 07.10.2008

  T   t sesi

 9.10.2008

  İ   i sesi

 

 2.GRUP  
SESLER

 14.10.2008

  N   n sesi

 16.10.2008

  O   o sesi

 21.10.2008

  R   r sesi

 23.10.2008

  M m 
sesi

 27.30.31.10.2008

   ÖĞRENİLEN SESLERİ PEKİŞTİRME

 

 

 

 

 

    
KASIM

 04.11.2008

   U   u sesi

      

 3.GRUP SESLER

 

2.EMA:
DEĞERLERİMİZ

 

 06.11.2008

   K   k sesi

 11.11.2008

   I    ı sesi

 13.11.2008

   Y   y sesi

 18.11.2008

  S  s sesi

 21.11.2008       

   D  d sesi

 24.11.2008

 ÖĞRENİLEN SESLERİ PEKİŞTİRME

         İslam DAĞCI                                  
        Sınıf Öğretmeni                        

Bir Cevap Yazın