Müzik ve Nota Bilgileri

Nota:
Müzik seslerini gösteren işarettir ve yedi tane nota vardır.  La-Si-Do-Re-Mi-Fa-Sol

                               

Porte ve İlave Çizgisi:
Beş paralel düz çizgi ve dört eşit aralıktan oluşan şekildir. Notalar bu şekle sığmadığı zaman ilave çizgiler kullanılır.

                                                  
Anahtar:
Portenin sol baş tarafına konulur ve konulduğu çizgiye kendi adını verir. 


        
– Sol anahtarı

– Fa anahtarı

– Do anahtarı

 

Nota ve Eslerin (Sus) Değerleri:


                      
Birlik Nota               1                Birlik Es

İkilik Nota             1/2               İkilik Es

Dörtlük Nota           1/4            Dörtlük Es

Sekizlik Nota          1/8            Sekizlik Es

Onaltılık Nota        1/16          Onaltılık Es

Otuzikilik Nota       1/32        Otuzikilik Es

Altmışdörtlük Nota    1/64    Altmışdörtlük Es

 

Değiştirme işaretleri:
Önüne geldiği notanın ses yüksekliğini değiştiren işaretlerdir. Notanın sol tarafına konur ve ölçü içindeki aynı ismi taşıyan notaları etkiler.

Bemol: Önüne geldiği notayı yarım ses kalınlaştırır.

Diyez: Önüne geldiği notayı yarım ses inceltir.

Naturel: Değişime uğramış notayı normal hale getirir.

Çift Bemol: Önüne geldiği notayı bir tam ses kalınlaştırır.

Çift Diyez: Önüne geldiği notayı bir tam ses inceltir.

 

Tekrar işaretleri:

Röpriz: Genellikle başa dönüleceğini veya 2. defa görüldüğü yerden 1. defa görüldüğü yere dönüleceğini anlatır.


veya aşağıdaki gibi kullanılır.

Ölçü tekrar işareti: Bir ölçüdeki notalar tekrar edileceği zaman kullanılır.
aşağıdaki gibi kullanılır.

Senyö: Bir müzik eserinde 2. defa konulduğu yerden, birinci defa konulduğu yere dönüleceğini ve son yazılan yerde bitirileceğini belirtir. 

Bir Cevap Yazın