Performans Ödevi Değerlendirme Örnekleri

1. Sınıflandırma ödevi- İlköğretim: İkili gruplar halinde çalışarak, mümkün olduğu kadar çok böcek sıralayın. Böceklerin anahtar özelliklerine göre bir sınıflandırma sistemi oluşturun ve böcekleri uygun kategorilere yerleştirin. Aynı sınıflandırmayı bir kez de aşağıdaki bakış açılarını kullanarak yapmayı deneyin: * Yok edici (örnek kategoriler,evlerde bulunan böcekler, genellikle mutfakta bulunan böcekler, karanlık zeminleri tercih eden böcekler) * […]

Performans puanlamaya ilişkin kuramlar

  Günlük yaşama ait ödevlerde olduğu gibi, performansa ilişkin ödevlerde de tek bir yanıt yoktur. Ödevi tamamlamak için değişik yollar bulunmaktadır. Bu nedenle öğrencilerin ödevlerinde gösterdikleri performans bir makine ile puanlanamaz ama iyi tanımlanmış bir ölçüt ile bir ya da daha fazla kişi tarafından değerlendirilebilir. Bu yaklaşım, Jimnastik veya sürücü sınavlarındaki değerlendirmeye benzer. Öncelikle ödevin içereceği […]

İlkokuma Yazma Öğretiminde Kullanılacak Oyunlar

Skeçler ve Drama Örnekleri İlkokuma yazma öğretiminde konuya damdan düşer gibi girmemeli, öğrenciler ve öğretmen buna hazırlanmalıdır. Özellikle tekrar ve pekiştirmelerde oyunlardan yararlanarak ders, ders havasından kurtarılıp eğlenceli bir oyun havasına sokulmalıdır. Çocuklar hala oyun çağında, neşeli, hareketli, ve değişiklik ist eyen, monotonluktan çabucak sıkılıp ilgilerini çekecek yeni şeylerle daha kolay öğrenen bir yapıya sahiptirler.

Sınıfta Ses Öğretimi Nasıl Yapılır?

Ses Öğretim Planı Örneği ÖĞRETMEN ADAYI        :………………………………………………………… DERS                                   :TÜRKÇE TEMA                                   : BİREY VE TOPLUM KONU                                  :U SESİNİN ve HARFİNİN OKUNUP YAZILMASI SÜRE                                    : 40+40 DAKİKA YÖNTEMLER                    :Drama, gösterip yaptırma, şarkı söyleme ARAÇ GEREÇLER           :Görseller (u sesi ile ilgili resimler), kartondan yapılmış uğur böcekleri, kraft kağıdı, boya kalemleri

Akıllı Tahta Nedir?

İngilizce “Smartboard” tabirinden dilimize “Akıllı Tahta” olarak çevrilen bu teknoloji harikası sayesinde tahtalar interaktif bir bilgisayar ekranına dönüyor. Akıllı tahta bilgisayar ve projeksiyon cihazı ile beraber kullanılıyor. Bu üçlü sistemde; bilgisayar programları çalıştırma vazifesini üstlenirken, projeksiyon cihazı bilgisayarın ekran görüntüsünün tahtaya yansıtılması, akıllı tahtanın elektronik kısmı ve kalemi ise tahtadaki bilgisayar ekran görüntüsünün interaktiflik özelliği […]

İlköğretim Türkçe Programı Üzerine

Ülkemizin ihtiyacı olan nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi, iyi hazırlanmış ve sağlıklı çalışan ve uygulanan programla ve eğitim sistemi ile mümkündür. Batı ülkelerinde bu ihtiyaç ,program değişimi ile yapılmış ,ülkeler kendi kalkınma planları içinde eğitim sistemlerine özel bir önem vermişlerdir. Programlar masa başında yapılmaktadır,Çeşitli inceleme ve görüşler sık sık kontrol edilerek gözden geçirilmektedir ancak; uygulamadaki yaşananlar […]

Atatürk’ün basın ile ilgili sözleri

  Basın, milletin müşterek sesidir. Bir milleti aydınlatma ve irşatta, bir millete muhtaç olduğu fikrî gıdayı vermekte, hulâsa bir milletin hedefi saadet olan müşterek bir istikamette yürümesini teminde, basın başlı başına bir kuvvet, bir mektep, bir rehberdir.(1922) Basının tam ve geniş hürriyeti iyi kullanmasının, ne derecede nazik bir vaziyet olduğunu söylemeye lüzum görmem. Her türlü […]