Performans Ödevi Değerlendirme Örnekleri

1. Sınıflandırma ödevi- İlköğretim: İkili gruplar halinde çalışarak, mümkün olduğu kadar çok böcek sıralayın. Böceklerin anahtar özelliklerine göre bir sınıflandırma sistemi oluşturun ve böcekleri uygun kategorilere yerleştirin. Aynı sınıflandırmayı bir kez de aşağıdaki bakış açılarını kullanarak yapmayı deneyin:

* Yok edici (örnek kategoriler,evlerde bulunan böcekler, genellikle mutfakta bulunan böcekler, karanlık zeminleri tercih eden böcekler)
* Kurbağa (örnek kategoriler,su üzerinde uçan böcekler,yüzebilen böcekler)
Böcekleri tam olarak sınıflandırmak için gerekli bilgiye ulaşmak amacıyla birçok kaynağı araştırmak zorunda kalacaksınız. Kullandığınız kaynakları belirtin ve bir paragraf içerisinde hangisini çok hangisini az kullandığınızı anlatın. Bu sınıflandırmaları yaparken, keşfettiğiniz ilginç şeyleri sınıfla paylaşın.
Aşağıdaki ölçütlere göre değerlendirileceksiniz
İçerik standardı
Fen Bilgisi: Böceklerin özelliklerini anlayışınız.
Yaşam boyu öğrenme standartları
Karmaşık düşünme:sınıflandırma
Sınıfların önemli belirleyici özelliklerini tanımlayabilme yeteneğiniz.
Belirlenmiş öğeler veya maddeleri belli sınıflara yerleştirme yeteneğiniz.
Etkin iletişim:
Çeşitli bilgi toplama teknikleri ve bilgi kaynaklarını kullanma yeteneğiniz.
2. Sınıflandırma ödevi- Lise, İlköğretim
Birikmiş atık maddeler dünya çapında bir problemdir. Atık maddeler, toksin, toksin olmayan, kurtulması zor olan, çok kokan, vb olabilir. Dört kişilik bir grup oluşturduğunuzu varsayalım. Bu grup farklı atık maddeleri sınıflandırma ve gerekli yerlerde kullanma konusunda hükümeti zorlayan bir güç olsun.
Derslerden ve diğer bilgi kaynaklarından elde ettiğimiz bilgiye dayanarak, atık maddeleri sınıflandırmaya çalışın. Daha sonra bir grup atık maddeyi seçin ve bununla ilgili bir plan yapın. Planınız hükümete sunulan bir rapor şeklinde olmalı ve aşağıdaki öğeleri içermelidir.

1- Atık maddeleri sınıflandırma şekliniz ve sınıfları nasıl belirlediğiniz.
2- Seçtiğiniz atık maddenin çevre üzerindeki etkisi.
3- Atık madde üzerine yaptığınız plan. Bu plan, kullandığınız bilgi kaynakları ve uygun olan yerlerde grafiklerle tabloları içermelidir.
4- Planınızın beklenen etkisi.
Aşağıdakilere göre değerlendirileceksiniz:
İçerik Standartları Fen Bilgisi
1-Atık maddelerin çevre üzerindeki etkisini anlayışınız.
2- Bir araştırma raporu hazırlama beceriniz.

Yaşam boyu öğrenme standartları
Karmaşık düşünme: Sınıflandırma
1-Sınıflamalara uygun madde ve öğeleri yerleştirme beceriniz.
2-Sınıfların önemli tanımlayıcı özelliklerini belirleme
3. Tümevarım ödevi- İlköğretim
Süper marketler her hafta, reklamlara çok fazla para harcar ve tümü de en düşük fiyatla sattığını öne sürerler. Farklı süper marketlerdeki fiyatları inceleyin ve değişik reklamlar bulun. Herhangi bir süper marketin diğerlerinden daha düşük fiyatla satıp satmadığını saptayın ya da, bazı maddeleri ucuz bazılarını ise pahalı satıp satmadıklarını araştırın. Fiyatları, miktar ve ölçüleri de kaydedin.
Bu belirlemeleri yaptıktan sonra, reklamların nasıl göründüğüne ve gerçekten doğru olarak yansıtılıp yansıtılmadıklarına dikkat edin. Hangi özellikler belirtilmiş? Reklamlarda fiyatlar nasıl yansıtılmaktadır? Her süper market ürününün daha ucuz görünmesi için neler yapmaktadır?
Bu çözümlemelere dayanarak, süper marketler için reklam üreten insanlar ve insanların bu konuda ne düşünmesi gerektiği konusunda en az iki sonuca varın. Sonuçlarınız şu cümlelerle başlayabilir:
* Süper marketler için reklam yapan insanlar ,insanların şöyle olduğunu düşünmelidir……….
* Süper marketler için reklam yapan insanlar şöyle düşünmelidir………..
Sonuçlarınızı incelediğiniz reklamlardan aldığınız kanıtlarla destekleyin. İncelediğiniz miktar ve fiyatları da buna dahil etmelisiniz.
Bulgularınızı küçük bir gruba sunacak, bilginizi paylaşacak ve bir televizyon kanalından gelen tüketici uzmanına sunulmak üzere bir rapor hazırlayacaksınız.
Aşağıdakilere göre değerlendirileceksiniz:

İçerik standartları
Matematik
1- Bir ödeve uygun olarak yaptığınız hesaplama becerisi.
2-Ortaya net hesaplamalar koyma beceriniz.
3-İşlem sonuçlarını yorumlama becerisi.
Yaşam boyu öğrenme standartları
Karmaşık düşünme: Tümevarım
Bilgi ve gözlemlerden elde edilen sonuçları destekleme ve yorumlama becerisi.
Etkin iletişim: Değişik yollarla etkin iletişim kurma beceriniz.
4. Tümevarım ödevi- İlköğretim
"Günde bir elma doktoru uzaklaştırır." Egzersiz yapın, yaşam veya nefes için gereklidir."Sağlık ve davranış arasındaki ilişkiyi belirten bu tip ifadeleri sık sık duyarız, fakat birçok insan bunları önemsemez. Yerel sağlık ocağı, bu kuralları genç insanların uygulamasını sağlamak için bizden bir yol bulmamızı istedi. Kuralların nasıl uygulanacağına dair kesin örneklerle ortaya çıkmak zorundayız.
Verdiğim listeden bir kural veya ilke seçin ve kuralı hayata geçirebilecek örnekler verin. Daha sonra kliniğin genç insanlarla iletişim kurabileceği bir ürün yaratın, bu bağlantı genel sağlık kuralları ile özel davranışlar arasında olmalıdır. Ürününüz bir poster, radyo veya televizyon haberi yada genç insanlara ulaşabileceğinizi düşündüğünüz bir şey olabilir.

Ürün üzerinde çalışmaya başlamadan önce, ölçütünüzü belirtin. İyi bir ürün için sizin ölçütünüzü karşılayan çalışmaları ne şekilde yaptığınızı anlatmak için küçük gruplar halinde bir araya gelin. Fikirlerimizi kliniğe sunacağız.
Aşağıdakilere göre değerlendirileceksiniz:
İçerik standardı
Sağlık Bilgisi: Sağlık ve davranış arasındaki ilişkiyi anlayışınız.
Yaşam boyu öğrenme standardınız
Karmaşık düşünme: Genelleme veya kuramları net olarak yorumlayabilme yeteneğiniz.
Etkin iletişim:Performans standartlarını oluşturma ve bunları karşılamadaki yeteneğiniz.
5. Tarihi araştırma ödevi-ilköğretim
Dinozorların neslinin niçin tükendiğine dair bir çok görüş vardır. Fakat teorilerin birçoğu, dinozorların çevreye uyum sağlamada zorluk çekmesi sebebine dayanmaktadır. Örneğin, bazıları "buz çağı" nın çevreyi değiştirdiğini öne sürmektedir. Bazıları ise bir göktaşının geldiğini ve çevreyi değiştirdiğini söylemektedir. Varolan tartışmaların geçerliliğini belirleyin ve hangisinin mantıklı olduğunu saptayın.
Sınıftan, ek kaynaklardan ve ders kitaplarından elde ettiğiniz bilgilerle şu soruyu cevaplayabilmek için bağımsız olarak çalışın,
"Dinozorlara ne oldu?“
Farklı kaynaklardan aldığınız fikirlerin bir kombinasyonunu yaparak kendi teorinizi oluşturabilirsiniz. Ele aldığınız farklı teorileri tartışın ve bunu anlatın.
Ayrıca dinozorların değişen çevreye uyum açısından niçin bu kadar zorluk çektiğinden de bahsedin.
Aşağıdakilere göre değerlendirileceksiniz:

İçerik standardı:
Fen Bilgisi: Canlıların doğaya uyum süreçlerinin anlaşılması.
Yaşam boyu öğrenme standartları
Karmaşık düşünme: Tarihi araştırma
Henüz geçerli bir açıklama getirilememiş geçmişteki olaylara bir açıklama getirebilme beceriniz.
Kendi kendine öğrenme:Farklı görüş açıları arama ve harekete geçmeden önce seçenekleri göz önünde bulundurmanız.
6. Buluş Ödevi- İlköğretim
Hayvanların çevrelerine uyum göstermelerini sağlayan özellikler üzerinde çalışmaktayız. Ödeviniz için bildiğiniz bir hayvanı seçin ve bu hayvanın birkaç özelliğini iyileştirecek bir yol çizin. Hayvanınız böylece çevresine daha iyi uyum sağlayabilir. Yeni ve gelişmiş bu hayvanın resmini çizin ve yaptığınız değişikliklerin çevreye uyum sağlamada nasıl etkili olacağını sunmaya hazır olun.
Aşağıdakilere göre değerlendirileceksiniz:

İçerik standartları:
Fen Bilgisi:Uyum kavramını anlayışınız.

Yaşam boyu öğrenme standartları
Karmaşık düşünme:Buluş
Önemli standart veya ölçütleri belirleme yeteneğiniz
Etkin iletişim:Fikirlerinizi net olarak ortaya koymak için gerekli beceri.

Performans puanlamaya ilişkin kuramlar

  Günlük yaşama ait ödevlerde olduğu gibi, performansa ilişkin ödevlerde de tek bir yanıt yoktur. Ödevi tamamlamak için değişik yollar bulunmaktadır.
Bu nedenle öğrencilerin ödevlerinde gösterdikleri performans bir makine ile puanlanamaz ama iyi tanımlanmış bir ölçüt ile bir ya da daha fazla kişi tarafından değerlendirilebilir. Bu yaklaşım, Jimnastik veya sürücü sınavlarındaki değerlendirmeye benzer.
Öncelikle ödevin içereceği standartlar belirlenir
Daha sonra öğretmen, ödeve ilişkin belirlediği standartları öğrencilerle paylaşarak, bunları öğrencilere sunar. Böylece öğrenciler, hangi standartlara göre değerlendirilecekleri ve öğretmen tarafından beklenen performans düzeyi hakkında bilgi sahibi olurlar.
Performans ödevinin tamamlanmasından sonra, öğretmen ödeve uygun geliştirdiği standartlara göre öğrencilere puan vereceği ölçütleri kullanır.
Öğrenci tarafından yerine getirilen performans ödevleri
Öğrenciler de performans ödevi yapılandırmaya teşvik edilebilirler. John Baron’a göre öğrenci tarafından yapılandırılan performans değerlendirmesinin beş temel niteliği olmalıdır. Bunlar:
1. Ödev,hem öğretmenler hem de öğrencileri için anlamlıdır.
2. Ödev,öğrenci tarafından belirlenir.
3. Ödev,öğrencinin bilgiyi çözümleyip, sonuç çıkarmasını gerektirir.
4. Ödev, öğrencilerin sonuçlar konusunda iletişim kurmasını gerektirir.
5. Ödevin en az bir bölümünde öğrencilerin beraber çalışmasını gerektirir.
Öğretmenler bu konuda öğrencilerine yardımcı olmak için aşağıda verilen yolları izleyebilirler:
1. Öğrencilerin, ünitenin ilgilendikleri bir bölümüyle ilgili bir soru belirlemelerini sağlayın. Öğrenciler kendi performans ödevlerini yapılandırırlarken, kendilerini ilgilendiren bir soru belirleyerek işe başlarlar
2. Öğretmenler, soru ya da sorun saptama konusuna yönelik sorularla öğrencilerin sağlıklı seçimler yapmalarına yardımcı olabilirler. Bu sorular , öğrencilere kendi performans ödevlerini yapılandırmada rehberlik edebilirler.
Bu sorulardan bazıları aşağıda verilmiştir.
Sorular
Muhakeme süreci
Nesneler olaylar ya da olgular arasındaki benzerlik ya da farklılıkları bulmak ister misiniz?
Karşılaştırma
Grup oluşturmak için gereken kural ya da özellikleri belirlemek, grupları örgütlemek ister misiniz?
Sınıflama
Muhakeme ederken tanımlamak istediğiniz yanlışlar var mı? Süreçte yapılmış hatalar var mı?
Hata analizi
Konuyla ilgili alınacak önemli bir karar var mı?
Karar alma
Geçmişte üzerinde çalışılması gereken bir şey oldu mu?
Tarihsel araştırma
Bazı engellerin üstesinden nasıl gelineceğini tanımlamak ister misiniz?
Deneysel merak
Kimsenin fark etmediği bir ilişki görüyor musunuz? İlişkinin odak noktasında bulunan soyut yapı ya da konu nedir?
Soyutlama
İyileştirmek ya da yaratmak istediğiniz bir şey var mı?
Keşif
1. Muhakeme süreçlerinden bir veya daha fazlasını belirginleştiren ödevin ilk taslağının hazırlanmasında öğrencilere yardımcı olun.
2. Öğrencilerin aşağıdaki kategorilerden standartlar belirlemesine yardımcı olun:
a. Bilgi yapılandırma
b. Etkin iletişim
c. Zeka alışkanlıkları
d. İşbirliği.
e. Öğrencinin performans ödevi ile birleştireceği diğer yaşam boyu standartları
3. Öğrencilerin ödevi tekrar yazmasına yardımcı olun.
4. Öğrencilerin ödeve dahil olan standartlar için ölçütler yazmalarına yardımcı olun. Öğretmen öğrencilere, standartlara göre performanslarını değerlendirmede kullanılacak ölçütleri yazmalarında yardımcı olur.

İlkokuma Yazma Öğretiminde Kullanılacak Oyunlar

Skeçler ve Drama Örnekleri

İlkokuma yazma öğretiminde konuya damdan düşer gibi girmemeli, öğrenciler ve öğretmen buna hazırlanmalıdır. Özellikle tekrar ve pekiştirmelerde oyunlardan yararlanarak ders, ders havasından kurtarılıp eğlenceli bir oyun havasına sokulmalıdır. Çocuklar hala oyun çağında, neşeli, hareketli, ve değişiklik ist eyen, monotonluktan çabucak sıkılıp ilgilerini çekecek yeni şeylerle daha kolay öğrenen bir yapıya sahiptirler. Okumaya devam et “İlkokuma Yazma Öğretiminde Kullanılacak Oyunlar”

Sınıfta Ses Öğretimi Nasıl Yapılır?

Ses Öğretim Planı Örneği

ÖĞRETMEN ADAYI        :…………………………………………………………
DERS                                   :TÜRKÇE
TEMA                                   : BİREY VE TOPLUM
KONU                                  :U SESİNİN ve HARFİNİN OKUNUP YAZILMASI
SÜRE                                    : 40+40 DAKİKA
YÖNTEMLER                    :Drama, gösterip yaptırma, şarkı söyleme
ARAÇ GEREÇLER           :Görseller (u sesi ile ilgili resimler), kartondan yapılmış uğur böcekleri, kraft kağıdı, boya kalemleri Okumaya devam et “Sınıfta Ses Öğretimi Nasıl Yapılır?”

Akıllı Tahta Nedir?

İngilizce “Smartboard” tabirinden dilimize “Akıllı Tahta” olarak çevrilen bu teknoloji harikası sayesinde tahtalar interaktif bir bilgisayar ekranına dönüyor. Akıllı tahta bilgisayar ve projeksiyon cihazı ile beraber kullanılıyor. Bu üçlü sistemde; bilgisayar programları çalıştırma vazifesini üstlenirken, projeksiyon cihazı bilgisayarın ekran görüntüsünün tahtaya yansıtılması, akıllı tahtanın elektronik kısmı ve kalemi ise tahtadaki bilgisayar ekran görüntüsünün interaktiflik özelliği kazanmasını sağlıyor. Akıllı tahtanın elektronik aksamı bazı modellerde üst köşelerden birinde olup kimi modellerde ise tahta yüzeyinin iç kısmında gömülüdür. Bu farklı modeller çalışma prensibi açısından değişik teknolojilere sahipler. Okumaya devam et “Akıllı Tahta Nedir?”

İlköğretim Türkçe Programı Üzerine

Ülkemizin ihtiyacı olan nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi, iyi hazırlanmış ve sağlıklı çalışan ve uygulanan programla ve eğitim sistemi ile mümkündür.
Batı ülkelerinde bu ihtiyaç ,program değişimi ile yapılmış ,ülkeler kendi kalkınma planları içinde eğitim sistemlerine özel bir önem vermişlerdir.
Programlar masa başında yapılmaktadır,Çeşitli inceleme ve görüşler sık sık kontrol edilerek gözden geçirilmektedir ancak; uygulamadaki yaşananlar arasında ciddi farklar çıkmaktadır. Okumaya devam et “İlköğretim Türkçe Programı Üzerine”

Atatürk’ün basın ile ilgili sözleri

 

Basın, milletin müşterek sesidir. Bir milleti aydınlatma ve irşatta, bir millete muhtaç olduğu fikrî gıdayı vermekte, hulâsa bir milletin hedefi saadet olan müşterek bir istikamette yürümesini teminde, basın başlı başına bir kuvvet, bir mektep, bir rehberdir.(1922)
Basının tam ve geniş hürriyeti iyi kullanmasının, ne derecede nazik bir vaziyet olduğunu söylemeye lüzum görmem. Her türlü kanuni kayıtlardan evvel bir kalem sahibinin ilme, ihtiyaca ve kendi siyasi telakkilerine olduğu kadar vatandaşların hukukuna ve memleketin, her türlü hususi telakkilerin üstünde olan, yüksek menfaatlerine de dikkat ve hürmet etmek manevi zorunluluğu, asıl bu mecburiyettir ki umumi düzeni temin edebilir. Bununla beraber bu yolda yanılma ve kusur olsa bile; bu kusuru düzeltecek etken ve vasıta; basın hürriyetinden doğan mahzurların giderilme vasıtası, yine basın hürriyetidir.(1924) Okumaya devam et “Atatürk’ün basın ile ilgili sözleri”