Çocuklarda 5-6 Yaş Öz Bakım Becerileri

HAFTALIK EV İŞLERİNDEN BİRİNİ ÜSTLENİP İSTENİLDİĞİNDE YAPIYORUM. Etkinlik Önerileri: Çocuğun kolayca yapabileceği iş seçin.(Örneğin: süpürmek, toz almak, kitapları düzenlemek, oyun odasını toplamak)   O hafta hangi iki işi yapacağını çocuğa seçtirin.   Yükümlülüğünü yerine getirince çocuğu övün.

Adıl,Zamir Nedir?

ZAMİR: İsimlerin yerine kullanılan, ismin yerini tutan kelimelere ZAMİR diyoruz. Zamirler; Kelime Halindeki ve Ek Halindeki Zamirler olmak üzere ikiye ayrılır : : A-) Kelime Halindeki Zamirler : : Bu zamirler Şahıs, İşaret, Belgisiz ve Soru Zamirleri olmak üzere dörde ayrılır. : : B-) Ek Halindeki Zamirler : : Bu zamirler İyelik ve İlgi Zamirleri […]

İngilizce Tanımlayıcı Sözcükler

DİKKAT : özel isimlerden önce tanımlayıcı kullanılmaz. (istisnalar vardır.) BELİRSİZ TANIMLAYICILAR (A, AN, SOME, ANY)  A / AN Sayılabilen cins isimlerden biri hiçbir özelliği tanıtılmamış durumda kullanılırsa, o isimden önce belirsiz tanımlayıcılardan a ya da an kullanılır. Sözcüğün ilk harfi ya da hecesi sesli ise an kullanılır. (an apple, an orange, an hour) Sessiz harfle […]

Yabancı Kökenli Özel Adların Yazılışı

Arapça ve Farsça Adların Yazılışı Arap ve Fars kökenli kişi ve yer adları Türkçenin ses ve yapı özelliklerine göre yazılır: Ahmet, Bedrettin, Fuat, Mehmet, Necmettin, Nizamettin, Ömer, Rıza, Saadettin; Cezayir, Fas, Filistin, Mısır, Suudi Arabistan; Bağdat, Cidde, Erdebil, Halep, İsfahan, İskenderiye, Medine, Mekke, Şam, Şiraz, Tahran, Tebriz, Trablusgarp.

Türkçede Sesler ve Ses Uyumları

Türkçede sesler, ünlüler ve ünsüzler olmak üzere iki ana gruba ayrılır. Ünlülerin Nitelikleri Ses yolunda herhangi bir engele çarpmadan çıkan seslere ünlü denir. Türkçede sekiz ünlü vardır: a, e, ı, i, o, ö, u, ü. Ünlüler şu biçimde sınıflandırılır: A. Çıkış yeri ve dilin durumuna göre:

İmla Yazım Kuralları Nedir?

İmla: Bir dilin kelimelerinin yazıya geçirilmesini sağlayan ortak yazma şekline İMLA denir. BÜYÜK HARFLERİN YAZIMI Özel adlar büyük harfle yazılır: (yeryüzü, kişi, ülkeler, diller…) Minik kedisine hep Pamuk diye seslenirdi… Kurum ve kuruluş adlarını oluşturan kelimelerin işlk harfleri: Devlet demir Yollarında … Milli Eğitim Bakanlığına yazılan …

Engelliler Haftası Etkinlikleri

Engelliler Haftası Ne Zaman Kutlanır-Engel Türleri nelerdir? Doğuştan veya sonradan kazalar sonucu bir veya daha fazla organını kaybeden insana "engelli" denir. Engelliler genellikle, ihtiyaçlarını bir başkası olmadan tek başlarına karşılayamazlar. Engellilik çeşitli nedenlerden dolayı ortaya çıkabilir. Bunlar genel olarak doğuştan engellilik ve sonradan kazalar sonucu oluşan engellilik olmak üzere iki guruba ayrılabilir.

Büyük Harflerin Kullanıldığı Yerler

  Büyük harflerin kullanıldığı yerler aşağıda sıralanmıştır: A.      A.      Cümle büyük harfle başlar: Ak akçe kara gün içindir. Hayatta en hakiki mürşit ilimdir, fendir.             (Atatürk) Cümle içinde tırnak veya yay ayraç içine alınan cümleler büyük harfle başlar ve sonlarına uygun noktalama işareti (nokta, soru, ünlem) konur: Atatürk, "Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur!" […]