Performans Ödevi Ürün seçki dosyası Nedir?

Öğrencinin, bir ya da birkaç alandaki çalışmalarını, harcadığı çabayı, geçirdiği evreleri ve başarılarını yansıttığı koleksiyonudur. Bu koleksiyonun içeriğinin belirlenmesinde öğrenci de etkin olmalıdır.
Ürün Seçki Dosyası Kullanmamızın Nedenleri
· Eğitimle Ölçme Arasında Kopukluk Olmasını Önler
· Tasarımı Oldukça Kolaydır
· Yeni Öğretme Becerilerinin Gelişmesini Destekler.
· Doğrudan Gözlenebilir.
· Destekler
· Tüm Öğretilenlerin Belgelerini İçerir
· Öğretmen, Öğrenci ve Aile Arasındaki İletişimi Artırır
· Gelişimsel Bir Bakış Açısı Sağlar
· Öğrencinin Çaba Göstermeye Değer Öğrenme Çıktılarını Destekler
· Hedefleri aydınlatır, öğrencinin yeteneklerinin profilini verir.
· Öğrencinin gelişme için gösterdiği çabayı yansıtır.
· Çeşitli beceri alanlarını kapsar
· Öğrencinin kendi öğrenmesinin farkında olmasını sağlar
· Farklı niteliklere sahip öğrencilerden oluşan bir sınıfta, bireyselliğin yitip gitmesini önler.
· Etkin ve bağımsız öğrenciler geliştirir
· Öğrenciler ürün seçki dosyası seçeneklerini belirlemeli ve kanıtlamalı, öğrenme hedeflerini saptamalıdır.
· Öğrenme ve başarı için gerekli güdülenmeyi sağlayabilir.
· Güdülenme sonunda öğrencilere, başarılarını kanıtlama gücü ve yetkisi verir.
· Öğretmen ve öğrenci iletişiminin gelişmesine fırsat verir
· Öğretmene, her öğrencisini tanıma fırsatı verir. Öğrenme hedeflerinin birlikte saptanması, ilişkiyi geliştirir.
ÜRÜN SEÇKİ DOSYALARININ SINIRLILIKLARI
· Ürün seçki dosyasında yer alan işleri kimin yaptığı sorunu
· Dürüstlük sorunu: Amerika’da yapılan bir araştırmada, öğrencilerin % 78’i kopya çektiklerini, ve % 93’ ü hiç yakalanmadıklarını söylemişlerdir. Öğretmen için de, acaba öğrencisinin işlerini ne denli dürüstçe sunacak sorusu gündeme getirilebilir. Öğretmenler de test sonuçlarını yanlış kullanabilirler.
· Öğrencilerin kayıtlarını saklayacak yer sorunu.
· Nesnellik sorunu: Eğer iki farklı uygulamacı test skorlarını değerlendirdikten sonra aynı sonuçlara ulaşıyorlarsa nesnellikten söz edilebilir.
· Güvenirlik: Güvenirlik, nesnel puanlama, puanlanan madde sayısı, sonuçların geçerliği, maddeler arasındaki ilişkiler gibi pek çok değişkene bağlı bir kavramdır.
· Alınan notlar ürün seçki dosyasını değerlendirene göre değişebilir.
Ürün seçki dosyası dört ana bölümden oluşur.
1. Özgeçmiş: Bu bölüm, önemli projelerin ya da elde edilen ürünlerin gelişimsel tarihini yansıtır. Bu bölümün hazırlanış amacı; okuyucuya, ‘öğrenci başlangıçta neredeydi’ ve ‘bu aşamaya nasıl geldi’ sorularının yanıtlarını vermektir.
2. Ürünler dizini: Ürün seçki dosyası da yer alan her türlü çalışmayı kapsar. Buna bir anlamda içindekiler bölümü diyebiliriz.
3. Yansıtma: Öğrenci, çalışmalarının eleştirilmesini ya da onların, performansını nasıl geliştirdiğini, neler öğrendiğini, nelerin iyileştirmeye açık alanları olduğunu yansıtmak isteyebilir.
Örneğin;
o Bundan ne öğrendim?
o Neyi iyi yaptım?
o Niçin bu maddeyi seçtim?
o Bu maddede neyi geliştirmek istedim
o Yeterliğim hakkında ne hissediyorum
o Problemli olduğum alanlar nelerdi?
Giriş-Kayıt formları :
Öğrencinin alması zorunlu maddeler. Temel ögeler her öğrenciden istenecek ve değerlendirme bunun üzerinde yapılandırılacaktır. Seçimlik maddeler, öğrencinin biricikliğini göstermesi için dosyaya alınabilirler. Öğrenci hem çıkardığı ürünlerin en iyilerini, hem de yapmakta zorlandığı ya da daha az başarılı olduklarını, neden böyle olduklarını da açıklayarak dosyasının kapsamı içine alabilir
Ürün seçki dosyaların içeriğinde neler yer alabilir?
· Ev ödevleri
· Öğretmen yapımı küçük sınavlar ve testler
· Çiftli değerlendirme
· Grup çalışmaları (El işleri ve resimler)
· Öğrenme raporları
· Problem çözme raporları
· Öğrenci günlükleri
· Toplumsal projeler
· Yazılı çalışmalar
· Süreci gösteren ham yazılı çalışmalar
· Grafik düzenleyicileri
· Konferans için sorular
· Düşünceleri sorgulama
· Konuşma kasetleri, okuma, şarkı söyleme, soru sorma teknikleri
· Diğer öğrencilerle mülakat
· Gözlem kayıt listeleri
· Bilişsel etkinlikler
· Öz değerlendirmeler
· Ürün seçki dosyasının içeriği hakkında öğretmen ve veliye yazılan
· mektuplar
· Gelecek için belirlenen hedefler
· Serbest derleme ( herhangi bir ölçüt yok)
· Söyleşiler ya da oyunlardaki performansı yansıtan resimler
· Bireysel projeler ya da grup projelerinin resimleri
· Tartışma raporları
· Bilgisayar programları
· Laboratuar deneyleri
· Performans görüntüleri ( Video)

Bir Cevap Yazın