Performans puanlamaya ilişkin kuramlar

  Günlük yaşama ait ödevlerde olduğu gibi, performansa ilişkin ödevlerde de tek bir yanıt yoktur. Ödevi tamamlamak için değişik yollar bulunmaktadır.
Bu nedenle öğrencilerin ödevlerinde gösterdikleri performans bir makine ile puanlanamaz ama iyi tanımlanmış bir ölçüt ile bir ya da daha fazla kişi tarafından değerlendirilebilir. Bu yaklaşım, Jimnastik veya sürücü sınavlarındaki değerlendirmeye benzer.
Öncelikle ödevin içereceği standartlar belirlenir
Daha sonra öğretmen, ödeve ilişkin belirlediği standartları öğrencilerle paylaşarak, bunları öğrencilere sunar. Böylece öğrenciler, hangi standartlara göre değerlendirilecekleri ve öğretmen tarafından beklenen performans düzeyi hakkında bilgi sahibi olurlar.
Performans ödevinin tamamlanmasından sonra, öğretmen ödeve uygun geliştirdiği standartlara göre öğrencilere puan vereceği ölçütleri kullanır.
Öğrenci tarafından yerine getirilen performans ödevleri
Öğrenciler de performans ödevi yapılandırmaya teşvik edilebilirler. John Baron’a göre öğrenci tarafından yapılandırılan performans değerlendirmesinin beş temel niteliği olmalıdır. Bunlar:
1. Ödev,hem öğretmenler hem de öğrencileri için anlamlıdır.
2. Ödev,öğrenci tarafından belirlenir.
3. Ödev,öğrencinin bilgiyi çözümleyip, sonuç çıkarmasını gerektirir.
4. Ödev, öğrencilerin sonuçlar konusunda iletişim kurmasını gerektirir.
5. Ödevin en az bir bölümünde öğrencilerin beraber çalışmasını gerektirir.
Öğretmenler bu konuda öğrencilerine yardımcı olmak için aşağıda verilen yolları izleyebilirler:
1. Öğrencilerin, ünitenin ilgilendikleri bir bölümüyle ilgili bir soru belirlemelerini sağlayın. Öğrenciler kendi performans ödevlerini yapılandırırlarken, kendilerini ilgilendiren bir soru belirleyerek işe başlarlar
2. Öğretmenler, soru ya da sorun saptama konusuna yönelik sorularla öğrencilerin sağlıklı seçimler yapmalarına yardımcı olabilirler. Bu sorular , öğrencilere kendi performans ödevlerini yapılandırmada rehberlik edebilirler.
Bu sorulardan bazıları aşağıda verilmiştir.
Sorular
Muhakeme süreci
Nesneler olaylar ya da olgular arasındaki benzerlik ya da farklılıkları bulmak ister misiniz?
Karşılaştırma
Grup oluşturmak için gereken kural ya da özellikleri belirlemek, grupları örgütlemek ister misiniz?
Sınıflama
Muhakeme ederken tanımlamak istediğiniz yanlışlar var mı? Süreçte yapılmış hatalar var mı?
Hata analizi
Konuyla ilgili alınacak önemli bir karar var mı?
Karar alma
Geçmişte üzerinde çalışılması gereken bir şey oldu mu?
Tarihsel araştırma
Bazı engellerin üstesinden nasıl gelineceğini tanımlamak ister misiniz?
Deneysel merak
Kimsenin fark etmediği bir ilişki görüyor musunuz? İlişkinin odak noktasında bulunan soyut yapı ya da konu nedir?
Soyutlama
İyileştirmek ya da yaratmak istediğiniz bir şey var mı?
Keşif
1. Muhakeme süreçlerinden bir veya daha fazlasını belirginleştiren ödevin ilk taslağının hazırlanmasında öğrencilere yardımcı olun.
2. Öğrencilerin aşağıdaki kategorilerden standartlar belirlemesine yardımcı olun:
a. Bilgi yapılandırma
b. Etkin iletişim
c. Zeka alışkanlıkları
d. İşbirliği.
e. Öğrencinin performans ödevi ile birleştireceği diğer yaşam boyu standartları
3. Öğrencilerin ödevi tekrar yazmasına yardımcı olun.
4. Öğrencilerin ödeve dahil olan standartlar için ölçütler yazmalarına yardımcı olun. Öğretmen öğrencilere, standartlara göre performanslarını değerlendirmede kullanılacak ölçütleri yazmalarında yardımcı olur.

Bir Cevap Yazın