Sağlık ve Sosyal Güvenlik Haftası Etkinlikleri

Sağlık ve Sosyal Güvenlik Haftası Etkinlikleri (7-13 Nisan)

İnsanların daha sağlıklı yaşamalarını sağlamak amacıyla Birleşmiş Milletler teşkilatı 7 – 13 Nisan tarihleri arasını Sağlık ve Sosyal Güvenlik Haftası olarak kabul etmiştir.

Bu hafta içinde sağlığın önemi ile ilgili konular insanlara anlatılır. Her yıl BM’ler bir sağlık konusu seçerek bu hafta içinde üye ülkelerin bu konu üzerinde durmalarını sağlar.

Ülkemizde sağlık güvencesi olmayan vatandaşımız kalmamıştır. Emekli Sandığı,SSK, Bağ Kur gibi sosyal güvenlik kurumları ve YEŞİL KART uygulaması ile bugün ülkemizde herkes sağlık ve güvenlik hizmetlerinden karşılıksız yararlanabilmektedir.

İnsan yaşamında her şeyin başı sağlıktır. İnsanların mutlu, neşeli, verimli, çalışkan olabilmelerinin ilk koşulu sağlıklı olmaktır. Sağlıklı bir insan yaşamdan mutluluk duyar, yaşamayı sever. Geleceğe güvenle bakar. Sağlığını yitirmiş bir insan ise çoğunlukla yaşama küser. Yaşamaktan zevk almaz olur. Yaşam, onun için bir acı kaynağıdır. Yediğinin, içtiğinin, gezdiğinin tadına yaramaz. Kısacası yaşam onun için bir işkencedir.

Bunların bilincine varan insanlar çok eski zamanlardan beri sağlıklarına önem vermişlerdir. Hastalıklarına, rahatsızlıklarına çareler aramışlardır. Bu arayışlar sonucunda sağlıkla ilgili bilgiler elde edilmiş, bu bilgiler insanlığın hizmetine sunulmuştur.

 

Araştırmalar ve çalışmalar “Sağlık Bilgisi” dediğimiz hekimlik kolunu geliştirmiştir. Bilim ve tıp alanındaki gelişmeler Sağlık Bilgisi’ni çok ileri bir düzeye eriştirmiştir. Yakın zamana kadar “çaresiz”“öldürücü” diye bilinen hastalıklar, bugünkü gelişmeler sayesinde çok rahat tedavi edilebilmektedir.

 

Sağlık konusunda insanların tek tek bilinçli olması önemlidir. Ama toplum olarak da eğitim gereklidir. Sağlıksız insanlardan oluşan toplumlar gelişemez, kalkınamaz, güçlenemezler. Bunun bilincine varan devletler sağlık alanında önemli çalışmalar yapmakta, büyük yatırımlar yapmakta, sağlıklı yaşam için gerekli önlemleri almaktadır.

İnsanları daha küçük yaşlarda sağlık konularında bilgilendirmek, eski, körü körüne inanılan batıl ve çağdışı inançlardan ve ilkel yöntemlerden kurtarmak gerekir.

 

Günümüz insanları, ne kadar sağlıklı olursa olsun, geleceğini güvence altına almak isteğindedir. Çünkü, en sağlıklı bir insan bile ömrü boyunca hiç hastalanmasa da bir gün gelecek, yaşlanacaktır. Böylece hiçbir iş göremeyecek, küçük de olsa bir kazanç sağlayamayacaktır.

 

Başta trafik kazaları ve iş kazaları olmak üzere elde olmayan nedenlerle genç yaştaki insanlar bile vücut sağlığını kaybetmektedirler. İnsanlar böyle kötü, istenmeyen durumlara düşüldüğünde başkalarına muhtaç olmadan rahatça yaşayabil— menin güvencesini istemektedirler.

 

Modern insan sağlıklı yaşamak, bir sebeple sağlığını yitirirse, çalışamayacak hale gelirse bu koşullarda da olabildiğince rahatça yaşamayı istemektedir. Bu amaçla çeşitli sosyal güvenlik kurumları insanlara hizmet etmektedir.Örneğin:Emekli Sandığı, SSK…İnsanları daha küçük yaşlarda sağlık ve sosyal güvenlik konularında bilinçlendirmek amacıyla her yıl 7-13 Nisan tarihleri arası “Sağlık ve Sosyal Güvenlik Haftası” olarak değerlendirilir.

 

 DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ’NÜ (WHO) TANIYALIM

 

Sağlık koşullarının iyileştirilmesi yönünde uluslararası işbirliğini sağlamak amacıyla 1948’de kurulan, Birleşmiş Milletler’e bağlı uzmanlık kuruluşudur. Merkezi Cenevre’dedir. Örgütün üç temel organı vardır: Dünya Sağlık Meclisi, Yürütme Kurulu, Sekreterlik.

WHO’nun çalışmaları başlıca üç grupta toplanır:

 

1. Örgüt, araştırma ve bilgi alışverişi hizmetleri sağlar, uluslararası sağlık yönetmeliklerini hazırlar.

2. WHO, bulaşıcı ve bölgesel hastalıkların denetim altına alınmasına yönelik önlemleri destekler; ülke çapında aşılama programları, antibiyotik konusunda bilgilendirme, erken tanı ve hastalıkları önlemede laboratuarların ve tıbbi araçların geliştirilmesi, kırsal nüfusun sağlık eğitimi gibi amaçlarla kitlesel kampanyalar düzenler.

3. Örgüt, üye ülkelerin toplum sağlığı çalışmalarını güçlendirme ve genişletme çabalarını özendirir; uzun süreli ulusal sağlık programlarının hazırlanmasında teknik danışmanlık sağlar, sağlık ve bakım personelinin eğitimine yönelik ulusal kurumların geliştirilmesine yardımcı olur.

 

Dünya halklarının daha çok sayıda ve daha iyi eğitim görmüş hekimlere, yardımcı sağlık personeline ve daha yeterli sağlık hizmetlerine duyduğu gereksinim karşısında, WHO’nun para ve personel kaynakları kuşkusuz sınırlıdır; ama daha sağlıklı bir dünya yaratma çabasında örgütün uluslararası önemi gün geçtikçe artmaktadır.

 

TÜRKİYE’DE SAĞLIK İŞLERİ

 

 Cumhuriyet’ten önce yurdumuzda sağlık hizmetleri daha çok hayırsever insanlar ve vakıfların kurup yönettiği sağlık kuruluşları tarafından yerine getirilirdi.Tanzimat’tan sonra bu soruna devlet el atmışsa da hizmetleri hiç yeterli olamamıştır.

 

Cumhuriyet’ten önce vatandaşların sosyal güvenliği konusu hemen hemen hiç

düşünülmemiştir. Sadece devlet hizmetlerinde bulunanların oldukça cılız sayılabilecek bir sosyal güvencelerinden bahsetmek mümkündür.Cumhuriyet’ten sonra devletimiz, özellikle yoksul ve muhtaç durumdaki yurttaşlarımızın sağlık sorunlarıyla ilgilenmesi için “Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı”nı kurdu.

 

Sağlık Bakanlığı’nın başlıca amaçları şunlardır:

a) Yurdun her yerinde sağlık koşullarını düzeltmek.

b) Halkımızı Sağlık konusunda eğitmek, bilinçlendirmek.

c) İlaç üretimini ve satışını denetlemek.

d) insan sağlığına zararlı tüm nedenlerle savaşmak.

e) Ebe, hemşire, teknik sağlık personeli gibi elemanların yetişmesini sağlamak.

f) Sağlık ocakları, dispanserler, hastaneler, kan merkezleri gibi sağlık merkezleri açmak.

 

 SAĞLIĞIMIZI KORUMANIN YOLLARI

 

İnsanların en değerli varlıkları hiç kuşkusuz sağlıklarıdır. Sağlıklı olmayan bir çocuk ya oynayamaz, ya da oynadığı oyundan zevk alamaz. Sağlıklı olmayan bi öğrenci, derslerine çalışamaz, ödevlerini yapamaz, sınıftaki dersleri gerektiği gibi izleyemez.

Bu nedenlerle daha çocukluk, öğrencilik çağlarında sağlığın değeri iyi kavranmalıdır. Herkes sağlığını korumalı, sağlığına önem vermelidir. Bu da aslında çok zor

bir şey değildir.

 

Şu basit kurallara uymak bile sağlığımızın korunmasında bizlere çok büyük katkıda bulunacaktır:

1. Temizliğe önem vermeli, sık sık yıkanmalı, vücudumuzu daima temiz tutmalıyız.

2. Zamanında yatmalı, zamanında kalkmalıyız.

3. Televizyon, bilgisayar gibi aygıtlar dikkatli kullanılmalı, bunların zararlı etki lerinden uzak kalmaya çalışmalıyız.

4. Spor yaparak vücudumuzu hareket ettirmeli, dinç tutmalıyız.

5. Beslenmemize dikkat etmeli; bayat, bozuk yiyecekler yememeliyiz.

6. Daima temiz ve açık havalarda dolaşmalı; sigara içilen, kirli havalı yerlerden uzak durmalıyız.

7. Giyimimizi mevsim ve iklim koşullarına göre ayarlamalıyız.

8. Aşılanmaktan korkmamalı, tüm aşıları zamanında yaptırmalıyız.

9. Hastalanınca zamanında doktara başvurmalıyız.

10. Doktorun verdiği ilaçları tam olarak kullanmalı, öğütlerine uymalıyız.

11. Bulaşıcı hastalıklara yakalananlardan, çok yakınımız, sevdiğimiz birisi olsa bile, uzak durmalıyız.

12. Kendimizi büyük küçük, her türlü kazadan korumaya çalışmalıyız.

13. Sağlık konusunda bilinçlenmeye çalışmalı, sağlığımıza önem vermeliyiz.

14. Beslenmemize, yediklerimize, içtiklerimize dikkat etmeliyiz.

15. Sigara, alkol, uyuşturucu ve benzeri sağlık düşmanı maddelerden uzak dur malı, bunları asla denemeye dahi kalkışmamalıyız.

16. Çağımızın en büyük sağlık sorunlarından biri olan “stres” ten uzak kalmaya çalışmalıyız.

 

 

İLAÇLAR BİLİNÇLİ KULLANILMALIDIR

 

Üzülerek belirtilmelidir ki, ülkemizde bilinçsizlik yüzünden gereksiz yere aşırı oranda ilaç tüketilmektedir. Her evde yarım bırakılmış, kapağı, kutusu açılmamış pek çok ilaç bulunur. Bunlar, ya doktorun verdiği ama “fayda etmiyor” diye attığımız, ya da eczaneden rastgele alıp kullanmak istediğimiz ilaçlardır.

 

Hastalığa yakalanan kişi, kesinlikle rastgele ilaç kullanmamalıdır. Önce bir doktora başvurmalı, sağlık kontrolünden geçmelidir. Doktorun vereceği ilaçlar alınıp tam olarak doktorun belirttiği şekilde kullanılmalıdır. Daha ilacın yarısını bile bitirmeden hastalıktan kurtulmayı umarak ilaçları “yararsız” diye bırakmak çok yanlıştır.

 

Doktora danışmadan çevremizdeki insanların öğütleriyle ilaç kullanmak hem çok yanlıştır, hem de son derece tehlikelidir. Hastaların şikayetleri birbirine benzese bile, hastalığın türü, kişinin ilaçlara olan tepkisi, direnci çok farklı olabilir. Bu nedenle rastgele kişilerin öğütleriyle ilaç kullanmamalıdır. Eczacılardan da doktora danışmadan ilaç istenmemelidir. Unutulmamalıdır ki, bilinçsiz ilaç kullanmak sağlığımız için büyük tehlike oluşturmaktadır. İnsanı ölüme kadar götürür. Sağlığımıza zarar vermese bile yarar da sağlamaz.

 

Yarım bırakılan, hiç kullanılmayan, süresi dolduğu için atılan ilaçlar hem aile bütçesine, hem de ulusal ekonomimize büyük zararlar vermektedir. İlaçları doktor tavsiyesine göre kullanmak sağlık ve ekonomi açısından daima insanlara yarar getirir.

 

 

SPOR VE SAĞLIK

 

 

Sağlıklı bir biçimde yaşayabilmek için insanlar vücudunu canlı tutmalı, yeterince hareketli olmalıdır. Bunun için de kuşkusuz spora önem verilmelidir.

 

Spor, vücudu ve kastarı geliştirdiği gibi kan dolaşımını ve kalbin çalışmasını da hızlandırır. Bu sayede damar tıkanıklığı riski de azalır. Özellikle bir büroda, masa başında hareketsiz bir biçimde çalışan insanlarda kalp-damar hastalıkları, şeker hastalığı, şişmanlık, hareketli yaşayanlara oranla daha çok görülür. Böyle kişiler düzenli spor yaparak hastalık riskini azaltabilirler.

 

Yurdumuzda spor denilince sadece “yarışma” akla gelir. Oysa insanlar evlerinde bile sağlığı için spor yapmalıdır. Sabahları evde 10-20 dakika yapılacak beden hareketleri insana büyük bir fiziksel ve ruhsal rahatlık kazandırır.Evlerimizde, yerinde sayarak koşma, sırt üstü yatıp dizleri bükmeden bacakları dik olarak kaldırıp indirme, pedal çevirme, ayakları 15-25 cm açarak öne doğru eğilip elleri yere değdirmeye çalışma, boynu zorlamadan iki yana doğru eğme ve yarım daire çizecek şekilde döndürme hareketleri yapılabilir.

 

Spor, sadece yarışma amacıyla değil, ruh ve vücut sağlığımızı korumak için de yapılabilir, yapılmalıdır. İnsanlar için düzenli olarak belli bir mesafeyi yürümek en iyi spordur. Güzel havalarda yapılacak yüzme, hafif koşu, sağlığımız için yararlı sporlardır.

 

Spor, bilinçli yapılmazsa sağlık için tehlikeli de olabilir. Özel beceri gerektiren

sporları yapmak gerekirse mutlaka vücudun çok iyi bir sağlık kontrolünden geçip, bu

sporu yapmaya vücudun uygun olup olmadığı belirlenmelidir.Sağlıklı bir insan, varlığını korumak için; sağlığı tehlikede olanlar da sağlığını kazanmak için spor yapmalıdır.

 

 

SAĞLIĞIMIZ

 

Sabahleyin uyandınız mı, bol su ile ensenizden başlayarak ta göğsünüze kadar, ürpermeden, üşümeden şakır şakır yıkanabildiğiniz gün sağlığını yerinde demektir. Soğuk su ancak sağlıklı olanları incitmez. Halbuki biraz kırıklığınız, kesikliğiniz varsa, bir damla su derinizin üzerine düşer düşmez belinizden bir keskin ürperti kemiklerinizi bile ürpertir ve sızlatır. 0 zaman içiniz katılarak, hatta dişleriniz zangırdayarak donar, yatağınıza girersiniz. Hastalığın başlangıcı, çok zaman, böyle bir damla soğuk suyun vücudunuza değmesiyle meydana çıkar ve hastalık soğuk su ile sabahleyin şakır şakır yıkanabildiğiniz güne kadar sürer.

 

Sıhhatte bir adam, yatağa karşı daima nankördür. Uyanır uyanmaz fırlar. Odasında yarı çıplak, korkusuz dolaşır; pencereyi açar, sevinç içindedir; türkü söyler, sular içinde çırpınır, ıslanır ve sağlıktan gelen bir güvenle dünyaya yüksekten bakarak işine gider. Halbuki sağlıksız bir adam gayet güç uyanır, göz kapaklarını zor açar; bakar ki damarlarının içinde bir sıcaklık, başında bir ağırlık, ağzında bir tatsızlık vardır, gerinir, döner, örtünür; isteksiz, iştahsız kalkar, sırtına bir hırka alır; sudan ürperir, rüzgardan üşür, canı bir şey istemez, konuşmaktan bezginlik duyar. Gözü yataktadır; arkasına baka baka, başı eğik, vücudu kısık, sokağa zorla çıkar.

 

Sağlıklı bir adam düşününüz: Öğleye kadar elde keser veya kürek, durmadan çalışmış, yorulmuş; şimdi yemeğinin karşısında… Midesinden korkusu yok, yemeğini kaşıklıyor, üzerine bir bardak dolusu soğuk suyu içtikten sonra “oh!” diyor. Tok ve memnun işine dönüyor.

 

Vücut sağlıklı iken ağız tadıyla bir bardak su içebilmek… Yahut ağrısız, sızısız bir uyku uyumak… Bu ne saadettir! Bundan büyük devlet olur mu?

(Refik Halit Karay)

GÜZEL SÖZLER

 

* Temizlik sağlıktır.

* Gençlik, ihtiyarlığa sağlık saklamalıdır.

* Mutluluğun ilk şartı sağlıktır.

* Güneş giren eve doktor girmez.

* Dengeli beslenme sağlığın temelidir.

* Sağlık için spor yapalım.

* Hastanın yaşı değil, hastalığın yaşı önemlidir.

* Hasta olmayan , sağlığın değerini bilemez.

* Ağacı kurt, insanı dert yer.

* Derdini saklayan derman bulamaz.

* Sağ, hoş olana her gün düğün bayram.

* Sağlıklı olan ev, varlıklıdır. (Bulgar atasözü)

* İyi bir sağlık, varlıklı olmaktan geçer. (İngiliz atasözü)

* Sağlıklı olanın umudu, umudu olanın da her şeyi var demektir. (Arap atasözü)

* Hastalık atla gelip yaya gider. (İngiliz atasözü)

* Sağlığı korumak, en iyi tedavidir. (Japon atasözü)

* Can, parayı getirir; para canı getirmez. (Türk atasözü)

* Sağlıktan büyük zenginlik yoktur. (Emerson)

* Şu iki hikmetin kadrini biliniz: Sağlık ve boş vakit. (Hz. Muhammet)

* İki şeyin değerini elden gitmeden anlamak zordur: Birisi sağlık,öteki gençlik. (Hz.Ali)

* Medeni hayat, her şeyden önce sıhhatli hayattır. (Jefferson)

* Sağlık bir beden değil, kafa meselesidir. (Mark Baker Eddy)

* Bir milletin kaderi, başbakanın sindirim organının iyi çalışıp çalışmamasına bağlıdır. (Voltaire)

* Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi. Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi. (Kanuni Sultan Süleyman)

* Saadetin ilk şartı, sağlıktır. (C.WCurtis)

* Saadetin değeri, hastalıkta belli olur. (Ömer Seyfettin)

* Hastalık, insan kafasında gelişen bir deneydir. Korkunun gövdeye meydan okumasıdır. (Mary Baker)

* Bazı ilaçlar, hastalıktan bile kötüdür. (Syrus)

* Devlette olduğu gibi insanda da en kötü hastalık, kat adan başlayandır. (Pliny)

* Gövdelerimizde görülen bazı hastalıklar, ruhlarımızda saklanan hastalıkların küçük parçalarıdır. (Nathanlel Hauthosne)

* Sağlık, vücutları sağlam olanların başına konmuş bir taçtır, onu yalnız hastaların gözü görür. (Hz.Muhammet)

* Hastalıklar kötü zevklerin üreticisidirler. (Thomas Fuller)

* Hastalık ölümün hizmetçisidir. (Francis Rous)

* Hastalık hissedilir de sağlık hissedilmez. (Thomas Fuller)

 

 ŞİİRLER

 

SAĞLIK

 

Vücuduna iyi bak,

Aman dikkatli yaşa.

Yeme, uyku, çalışma,

Bizi zorlar savaşa.

 

Hastalık denen düşman,

Pusudadır her zaman.

Zayıf düşersek eğer,

Bize saldırmak ister.

 

Zararlı yolu tutma,

Sağlığını unutma.

Fırsat verme düşmana,

Yaklaşmasınlar sana.

 

İ. Hakkı TALAS

 

AŞI

 

Bazıları korkuyorlar,

Korkulacak şey mi aşı?

Sağlığımızı koruyorlar,

Sağlık da her şeyin başı.

 

Bana fayda sağlayan,

Kolum her gün sıvalıdır.

Aşı günü ağlayan,

Ben derim ki zavallıdır.

 

Aşı değil, mikroptan kork!

Korunmazsan düşmanın çok.

Seviyorsan sağlığın,

Korunmaktan başka yol yok.

 

Hakkı SUNAT

 

 

VÜCUDUMUZ

 

Mini mini bir çocuktum,

Bilmiyordum vücut nedir.

Fakat şimdi öğrendim,

Bu en güzel makinedir.

 

Uzun yıllar çalıştırmak,

Hastalıkla yıpratmamak,

İsterim bu makineyi

Bakacağım ona iyi.

 

Yeme, içme, uyku filan

Zamanında yapacağım.

Sağlığıma, temizliğe

Yaşadıkça tapacağım.

 

İ.Hakkı TALAS

 

SAĞLIĞINA DİKKAT ET

 

Hayatta en değerli,

Hazinemiz sağlıktır.

Sağlığı korumanın,

Tek yolu temizliktir.

 

Uyu, eğlen ve dinlen

Güzel, dengeli beslen,

Kazanırsın güç, kuvvet;

Sağlığına dikkat et!

 

Uymazsan kurallara,

Hemen hasta olursun.

Gidemezsin okula,

Sağlığına dikkat et!

 

Sınıfında kalmamak,

Hasta olup solmamak,

İstiyorsan hep koşmak,

Sağlığına dikkat et.

 

Afire HANCI

 

 

SAĞLIĞIMIZ

 

“Olmaya devlet cihanda

Bir nefes sıhhat gibi…’

Kalmaya bir padişahtan

Söz ki nasihat gibi…

 

Söyle, var mı bu dünyada

Sağlık gibi bir devlet?

Türlü varlık çoktur amma,

Böyle varlık yok elbet…

 

Elde varken koru onu,

Bulamazsın kaçarsa…

Yaşantının gelir sonu,

Kuş kafesten uçarsa…

 

Sağlığına önem ver ki,

Faydalansın millet de…

Sağlığını seven der ki:

Korurum ben elbet de…

 

(Özbilgiler’den)

SAĞLIK

 

“Yeryüzünde muteber,

Nesne yok devlet gibi

Olmaya devlet cihanda,

Bir nefes sıhhat gibi.”

 

İşte böyle söylemiş,

Büyük Sultan Süleyman.

Sağlığı önde tutmuş,

Krallıktan her zaman.

 

Sağlık öyle bir mülk ki,

Kaybedince bulunmaz.

Bir can telef olursa,

Başka bir can alınmaz.

 

Sağlıklı yaşamanın,

Kuralını bilmeli.

Sıhhatli bir baş için,

Vücut sağlam olmalı.

 

Bil ki “Sağlam vücutta,

Sağlam kafa bulunur.”

Sağlığın bilgileri,

Okullarda alınır.

 

Nurettin ERTEKİN

 

 

DİŞLER

 

Her sabah uyanınca

Ben bilirim işimi,

Yüzümü sabunlarım,

Fırçalarım dişimi.

 

Hiç ağrımaz, çürük yok,

İnci gibi dişlerim.

Boş yere ceplerimde

Beklemez yemişlerim.

 

Galip Naşit ARI

YÜREK

 

Yumruk biçiminde bir şey

Kan kırmızı et parçası

Gümbür gümbür atar durur

Göğsümün sol tarafında

 

Hayat iyilik cesaret

Ne varsa bu yürektedir.

Bu yürek durmaya görsün

Koydunsa bul dünyaları.

 

C.Sıtkı TARANCI

 

İLAÇ

 

Hastalık nedir bilmem,

İçeyim ilacımı.

 

Dur bakayım, acı mı?

Oh ne tatlı şurup bu!

 

Deyip içtim şurubu,

Unuttum da her şeyi!..

 

Sonra çıktı acısı,

Tuttu mide sancısı!

 

Doktor tuttu elimi:

“Çıkar” dedi ‘dilini”

 

Akıl yok mu sende hiç?

Annen versin, sen de iç!

 

Hakkı SUNAT

DİŞLER

 

Sağlıkta başta gelen,

Ağızdaki bu diştir.

Sıra sıra dizilmiş,

Otuz iki kardeştir.

 

Öndekiler kesici,

Arkada öğütücü,

Dişi sağlam olanın,

Olmayandan çok gücü.

 

Her yemeğin ardından,

Dişlerimi yıkarım.

Fırçam ı temizleyip,

Yerine de takarım.

 

Dişlerimi yıkarım,

Yaparım hep tertemiz.

Okuluma çiçek gibi,

Giderim temiz temiz.

 

Nurettin ERTEKİN

 

MİKROP

 

Bir yeğenim var,

Adı “Bay Erden.”

Geçen gün sordu:

“Yemeği neden,

El dururken biz,

Çatalla yeriz?”

Dedim:”-Eller de

Mikroplar vardır

Mikroplar küçücük,

Hayvancıklardır.

Her hastalığı,

Mikroplar yapar.

Düşmandır bize,

Bütün mikroplar…

Yutmamak için

Mikropları biz,

Yemeği bundan,

Çatalla yeriz.”

 

Mustafa NİYAZİ

 

 

GRİP

 

Biraz soğuk, biraz sıcak,

Havalarda bir başkalık,

Dolaşıyor köşe bucak,

Grip denen şu hastalık.

 

Dikkatsizlik, hele ihmal,

Bu pis derdin arkadaşı.

Çünkü ona fayda vermez,

Ne bir ilaç, ne bir aşı.

 

Öksürterek, aksırtarak,

Haftalarca üzer bizi.

Daha sonra yorgan yatak

Seyre dalar halimizi…

SAĞLIK

 

Pisboğazlık, oburluk

Yapmaz güzel bir çocuk;

Fakat yaşasın diye

Mecburdur beslenmeye.

 

Annemi hiç üzmem,

Yerken ağzımı büzmem…

Neden edeyim ben naz?

Yemekte hiç naz olmaz.

 

Bilirim ki kuvvetli

Olmak için yemeli.

Bilirim ki iştahsız

Olanlar kalır cılız.

 

Can boğazdan gelirmiş,

Atalar böyle demiş.

Sapsağlam bir vücutta

Sağlam olur kafa da!

 

Sabri Cemil YALKUT

SAĞLIK ÖĞÜDÜ

 

Seviyorsan canını,

Vücuduna iyi bak.

Kuvvetlendir kanını

İstersen çok yaşamak.

 

Vakitli yat, erken kalk,

Çok dikkat et zamana.

Ne güzeldir çalışmak,

Dinçlik verir insana.

 

Sen yaşarsan bu vatan,

Ancak yaşar, yükselir.

Bunu bil, öyle inan,

Varlık sağlıktan gelir.

 

Vehbi Cem AŞKUN


Bir Cevap Yazın