Seçki Dosyası Değerlendirme Aşamaları

Hedefleriniz Belirleyin:
Ürün seçki dosyası değerlendirmesinin ilk ve en önemli bölümü, öğretim hedeflerinin neler olacağına karara vermektir. En iyisi, hedefleri öğretmen ve öğrencilerin birlikte belirlemeleridir
.
Öğrencilerinize, neyi öğrenmek istediklerini ya da neyi öğrenmeye gereksinim duyduklarını sorabilirsiniz. Öğrencilerinize hedeflerin listesini verip, bunları önceliklerine göre sıralamalarını isteyip, sonuçları, değerlendirme ölçütlerini belirlemede kullanabilirsiniz.
· Ürün seçki dosyası düşüncesini sınıfınıza tanıtın
Ürün seçki dosyalarında nelerin bulunması gerektiğini söyleyin. (Testlerinden biri ya da birkaçı, küçük sınavlar, projeler gibi )
Ürün seçki dosyasına fazladan maddeler koyarak, öğrencilerinizin cesaretini kırmayın. Unutmayın, önemli olan nicelik değil niteliktir. Ürün seçki dosyasının can damarı, öğrenme kanıtlarının mantıklı bir biçimde seçilmesidir.
· Ürün seçki dosyasının içeriğini açıklayın
Ürün seçki dosyasının, neyi ne kadar kapsaması gerektiğini açıklayın. Hem zorunlu hem de seçimlik alanları belirtin, seçimlik olanlar kişinin kendini yansıtmasını ve bağımsızlık duygusunu yaşamasını sağlar.
Her aşamanın nasıl değerlendirileceğini açıklayın. Öğrenci, puanlamadan ve değerlendirme ölçeğinden haberdar edilmelidir.
Ürün seçki dosyası girdileri çeşitli biçimlerde olabilir; yazılı, işitsel ve görsel video kayıtları, resimler, çizimler, mülakatlar gibi…
· Ürün seçki dosyası sunumu için açık ve ayrıntılı bir rehber verin
Aşağıdakilerin niçin gerektiğini söyleyin:
o Açık ve çekici bir sunu
o Tarihlendirilmiş çalışma taslakları
o İliştirilmiş görüş bildirme kartları
o Ürün seçki dosyasının nasıl geliştirileceğini ve ne zamana hazır olması gerektiğini dönem ortası ve yıl sonu tarihleriyle açıklayın
· Diğer ilgilileri de konu hakkında bilgilendirin
Okul yönetimini, yeni değerlendirme yönteminiz hakkında bilgilendirin. Bu konuyu velilerinizle görüşüp, onların yorumlarıyla katkı sağlamalarına olanak tanımanız da, hoş bir girişim olur.
Hazırlama dönemi
Ürün seçki dosyası hazırlama
Yansıtma ve öz değerlendirme alanlarında hazırlıklar yapmak için öğretmen öğrenci görüşmelerine zaman ayırın.
Yansıtma ve öz değerlendirme, insanlara kendiliğinden, doğal yollarla geliveren bir yeti değildir, biraz çaba ve eğitim gerektirir.
Örneğin: Öğrencilerinizi kendilerine şu soruları sormaları için yüreklendirin:
· Bu etkinlikten ne öğrendim?
· Benim en iyi yönüm ne?
· Bunun daha da gelişmesini nasıl sağlarım?
Bu, tüm sınıfın katıldığı bir beyin fırtınası yöntemiyle gerçekleştirilebileceği gibi, birbirilerinin ürün seçki dosyaları için eser seçmede yardımcı olan, yazılı görüşleriyle katkıda bulunan ürün seçki dosyası eşlerinin katılımıyla da olabilir. Bu aynı zamanda bir yaşam becerisidir üzerinde zaman ve emek harcamaya değer.
Rehberlik edici geri bildirimde bulunun. Bir ürün seçki dosyası, belki de dönem sonunda hazır olacaktır, ama arada bazı zaman dilimleri belirleyerek, ürün seçki dosyasına konmuş bazı eserleri, taslakları gözden geçirmek, hem öğrenci hem de öğretmen için yararlı bir deneyim olacak, öğrenci, doğru yolda olup olmadığını bilme şansı bulacaktır.
Ya da bir başka seçeneğiniz daha olabilir, örneğin; yalnız bir ünite için ürün seçki dosyası oluşturulmasını isteyebilirsiniz. Böylece hem öğretmen hem de öğrenci kısa bir dönemde bir ürün seçki dosyası değerlendirmesi deneyimini paylaşmış olurlar.
ÜRÜN SEÇKİ DOSYASININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Bu konuda kullanabileceğiniz pek çok ölçme aracı vardır. Değerlendirme ölçekleri, farklı beceriler için kontrol listeleri gibi. Bunlardan amaçlarınıza en uygun olanları kullanabilir ya da gereksinimlerinize göre uyarlamalar yapabilirsiniz.
Öz değerlendirme ya da çiftli değerlendirme formatif değerlendirme amacıyla kullanılabilir.
Öğretmen- öğrenci görüşmesine zaman ayırın.
Öğretmen etkin bir değerlendirme için, her bir öğrenciyle, gelişme sürecinin tartışıldığı ve gelecek için hedeflerin saptandığı, kısa bireysel toplantılar yapmalıdır.

Bir Cevap Yazın