Tarih Nedir?

 

Tarihin Tanımmı Yapalım.

Tarih: Geçmişte yaşamış olan insanların, savaşlarını, anlaşmalarını, kültürlerini, uygarlıklarını, yaşayışlarını yer, zaman ve kişi belirterek, kaynaklara dayalı olarak, sebep – sonuç ilişkisi içerisinde inceleyen bir bilim dalıdır.

 

Tarih, gerçekleşmiş olaylarla ilgilenir.

Tarihi diğer bilimlerden ayıran birçok farklılık vardır.

Bunlar arasında;

-Tarihi olaylar hiçbir zaman deneye ve gözleme tabi tutulamaz.

-Tarihi olaylar aynısıyla tekrar etmez. Ancak bir benzeri olay olabilir.

-Tarih Tekerrür(Tekrar) edemez. Bazen duyarız, tarih tekerrür etti diye. Bu yanlıştır. Tarihi olayları deney yoluyla incelemek isteseydik, o olayın yaşandığı zamanın şartları nasıl sağlanacaktı? O olayda yer alan kişiler nasıl bulunacaktı? …

 >>>>>Tarih, geçmişi anlatır > Bugünü aydınlatır > Geleceğe yön verir.

Tarihi olaylar incelenirken birçok yöntem kullanılır. Bunlar; kaynak araştırma, kaynak tasnifi, kaynak tahlili, kaynak tenkidi, kaynakların sentezi ve sonuçtur.

Tarih denildiği zaman ise; Haberci Tarih, Hikayeci Tarih, Öğretici Tarih, Sosyal Tarih, İlmi Tarih, Siyasal Tarih, Kültürel Tarih gibi tarih alanları aklımıza gelir.

Tarihi olaylar araştırılırken, diğer bilimlerde olduğu gibi başka bilimlerden de faydalanılır. 

Tarihin Konusu: İnsan faaliyetleri ve bu faaliyetlerin sonucu içerir.

İnsan faaliyetleri önce düşünce olarak ortaya çıkar, daha sonra uygulama alanına konulması ile olgu ve olaylar şekline dönüşür.

Örnek Tarih Şeridi:         Tarih Şeridi Örneği indirmek için Tıkla

 

 

Bir Cevap Yazın