Konu Anlatımları

İngilizce Tanımlayıcı Sözcükler

DİKKAT : özel isimlerden önce tanımlayıcı kullanılmaz. (istisnalar vardır.)
BELİRSİZ TANIMLAYICILAR (A, AN, SOME, ANY)  A / AN
Sayılabilen cins isimlerden biri hiçbir özelliği tanıtılmamış durumda kullanılırsa, o isimden önce belirsiz tanımlayıcılardan a ya da an kullanılır. Sözcüğün ilk harfi ya da hecesi sesli ise an kullanılır. (an apple, an orange, an hour) Sessiz harfle başlıyorsa a kullanılır. (a book, a chair)Daha fazlasını oku »İngilizce Tanımlayıcı Sözcükler

Yabancı Kökenli Özel Adların Yazılışı

Arapça ve Farsça Adların Yazılışı

Arap ve Fars kökenli kişi ve yer adları Türkçenin ses ve yapı özelliklerine göre yazılır: Ahmet, Bedrettin, Fuat, Mehmet, Necmettin, Nizamettin, Ömer, Rıza, Saadettin; Cezayir, Fas, Filistin, Mısır, Suudi Arabistan; Bağdat, Cidde, Erdebil, Halep, İsfahan, İskenderiye, Medine, Mekke, Şam, Şiraz, Tahran, Tebriz, Trablusgarp.Daha fazlasını oku »Yabancı Kökenli Özel Adların Yazılışı

İmla Yazım Kuralları Nedir?

İmla: Bir dilin kelimelerinin yazıya geçirilmesini sağlayan ortak yazma şekline İMLA denir.
BÜYÜK HARFLERİN YAZIMI
Özel adlar büyük harfle yazılır: (yeryüzü, kişi, ülkeler, diller…)
Minik kedisine hep Pamuk diye seslenirdi…
Kurum ve kuruluş adlarını oluşturan kelimelerin işlk harfleri:
Devlet demir Yollarında …
Milli Eğitim Bakanlığına yazılan … Daha fazlasını oku »İmla Yazım Kuralları Nedir?