Proje Ödevi Değerlendirme Ölçekleri Klavuzu

Derecelendirme Ölçekleri:Dereceleme ölçeği, sınıflandırılan kategorilerdeki gözlemleri kaydetmek için kullanılır. Üç tür dereceleme ölçeği vardır:
1. Sayısal
2. Sınıflama
3. Betimsel
  ÖLÇEK REHBERİ
· Öğrencilerinizden ölçek hazırlarken, değerlendirme ölçütlerini belirlemelerini isteyerek onları da sürece dahil edin
· Öğrenme çıktılarını belirleyin. Öğrencilerinizin neleri başarması gerektiği konusunda açık olunuz, yalnızca birkaç öğrenme çıktısı üzerine odaklanın.
· Hazırladığınız ölçeğin kısa ve yalın olmasına özen gösteriniz. Bir ölçeğin içindeki madde sayısı 4- 15 arasında değişebilir ancak, hiçbir zaman 20 maddeyi aşmamalıdır
· Maddelerin yazımında, “öğretmen dili” değil, “öğrenci” dili kullanmaya özen gösterilmelidir
· Yalnızca ölçülebilen ölçütlerle değerlendirme yapın.
· Abartıdan kaçının
· Değerlendirme ölçütlerinizi açık bir biçimde belirleyin. Bir ölçekte ”Mükemmel” “İyi”, “Henüz değil”, gibi betimsel değerlendirme sütunu ya da 1-5 arasında puanlama yapılan sayısal bir ölçek içermelidir. Diğer bir sütunda her maddenin kanıtlarını içerir. Ölçek, bir sayfadan uzun olmamalıdır.
· Kullandığınız ölçeği yeniden gözden geçirin, acaba gerçekten iyi işledi mi? Proje bittikten sonra ölçeğin ne denli işlediğini ortaya koymanın bir yolu, öğrencilerden hangi becerileri kazandıklarını, hangi konular üzerinde çalıştıklarını, neler öğrenmiş olduklarını ve neleri hala bilmedikleri gibi noktaları listelemelerini istemektir.
Böyle bir çalışma sonunda, hem öğrenciler, hem de öğretmenler ölçeklerinin önemli noktaları yeterince kapsayıp kapsamadığını görebilirler
ÖLÇEK OLUŞTURMA
Ölçek hazırlama konusunda öğrencilerinizden yardım istemeden önce onlara, bir alt sınıfça hazırlanmış çoklu ortam projelerini gösterebilirsiniz. Eğer elinizde öğrencilerin ürettiği çoklu ortam projeleri yoksa, kendiniz birkaç tane üretebilir ya da kitle iletişim servislerinden yararlanabilirsiniz.
Öğrencilerin pek çoğu, daha önce hiç böyle bir çoklu ortam proje raporu hazırlamamış olabilirler. Onlara, yapılan sunumların nelerini beğendiklerini, bunların nasıl daha iyi geliştirilebileceğini sorabilirsiniz. Önce daha yalın, temel niteliklerde olan örneklerle başlayın daha gelişmiş olanlarıyla devam edin. İyi hazırlanmış bir sunum çoğu zaman öyle çekicidir ki, onu bu denli hoş yapan niteliklerin neler olduğu gözden kaçabilir. Bu deneyim öğrencilerin kendi projelerini yapılandırmalarına ve geliştirmelerine yardımcı olur.
Öğrencilerinizden sınıf gözlemlerini not etmelerini isteyin, onların izlenimlerini gözden geçirin, gruplar hâlinde sınıflandırın, yinelenmiş olanları çıkarın ve önceden hazırladığınız ölçekle öğrenci izlenimlerini kaynaştırın.
Öğrencilerinizin, ölçeği gözden geçirerek ortak bir noktada buluşana dek düzeltmelerine fırsat verin. Bu, üzerinde uzlaşıya varılmış bir ölçek, onların projeleri ve sunumları için Önemli bir rehber olacaktır. Eğer öğrencileriniz değişiklikler önerirlerse, bunları tartışın ve yenisini hazırlayın.

Bir Cevap Yazın