Sınıfta Ses Öğretimi Nasıl Yapılır?

Ses Öğretim Planı Örneği

ÖĞRETMEN ADAYI        :…………………………………………………………
DERS                                   :TÜRKÇE
TEMA                                   : BİREY VE TOPLUM
KONU                                  :U SESİNİN ve HARFİNİN OKUNUP YAZILMASI
SÜRE                                    : 40+40 DAKİKA
YÖNTEMLER                    :Drama, gösterip yaptırma, şarkı söyleme
ARAÇ GEREÇLER           :Görseller (u sesi ile ilgili resimler), kartondan yapılmış uğur böcekleri, kraft kağıdı, boya kalemleri
 ÖĞRENME AMAÇLARI VE KAZANIMLAR
1.DİNLEME
Duyduğu sesleri ayırteder
Dinlediğine dikkatini yoğunlaştırır
Seçici dinler
Dinlediği kelimenin anlamını kavrar
2.OKUMA
Yankılayıcı okur
Seslerden hece, hecelerden kelime,kelimelerden cümle kurarak okur.
3.YAZMA
Bitişik eğik yazı kurallarına uygun yazar.
4.GÖRSELLERDEN OKUMA VE GÖRSEL SUNU
Resim ve fotoğraflardan yorumlar
5.ÖĞRENME ÖĞRETME SÜRECİ
A.SESİ HİSSETTİRME VE TANITMA
Öğretmen sınıfa girdiğinde sınıfın havasız olduğunu söyleyerek pencereleri açar. Sonra çocukların gözlerini kapatarak ellerini açmalarını ister. Hazırladığı kartondan yapılmış uğur böceklerini çocukların avuçlarına koyar. Gözlerini açtıklarında avuçlarındakinin ne olduğu sorulur. ”Uğur böceği” yanıtı alındığında onların annelerine kavuşmaları için “uç uç böceğim” şarkısı söyletilir. Çocuklara hangi sesi hissettikleri sorulur. Uğur böceklerini uçurduktan sonra açık pencerelerden gelen rüzgarın sesinin nasıl olduğu sorulur. (vuuu…vuuu…) Çocuklardan bu sesi çıkarmaları istenir. Rüzgar taklidinden çıkarılan “u”sesine dikkat çekilir. Uzun şekilde söylenen “u” sesi kısaltılmış haliyle öğretmen tarafından çocuklara söyletilir.
Öğretmen sınıfta “u” harfiyle başlayan isimdeki öğrencileri sorar. Sınıf içinde isminin başında, ortasında ve sonunda “u”harfi olan öğrenciler konuşturulur. Harfin içinde geçtiği ve
geçmediği resimler karışık bir şekilde sınıfa gösterilir. Bir dizi görsel arasında “u” harfinin geçtiği görseller ayırtettirilir.
 B.SESİ OKUTMA VE YAZMA
Verilen tüm örneklerden sonra “u”sesine karşılık gelen “u” harfinin yazılmasına geçilir. Öğrencilerin görebilecekleri şekilde
“u” harfi tahtaya yazılır. Harfin başlangıcından itibaren nasıl yazılacağı sözel olarak ifade edilir. Ardından harf önce öğretmen tarafından okunur, sonra öğrencilere okutulur. Harfin büyük puntoyla içi boş şekilde hazırlana kopyası tahtaya asılır. Bu kağıt öğrencilere de dağıtılır. Önce tahtadakinin üzerinde yazarken çocuklarda konuşturulur. Sonra öğretmenin rehberliğinde havada harf yazdırılır. Harfin yazılımı bu şekilde hem sağ elini kullanan hem de sol elini kullanan çocuklara uygun şekilde gösterilir. Ardından çocuklar ellerindeki içi boş kartondan yapılmış “u” harfinin parmakla içinden geçerler. Sonra da defterlerine yazmaları istenir. Burada çocukların kitaba değil de ,tahtadaki harfe bakarak defterlerine yazmaları istenir. Birkaç öğrenci tahtada harfin yazılımını yapar.
C.HECE,KELİME VE CÜMLE OLUŞTURMA
Öğretmen çocuklara “artık harfimizin canı çok sıkılmış, onu arkadaşlarına kavuşturalım o da sizin gibi çok konuşsun” der. Böylece anlamsız “u” harfinden anlamlı hece ve kelimelere doğru hareket edileceği vurgulanır. Önce “u” tahtaya yazılır ve okunur. Ardından harfimiz defterlere yazdırılır. Daha sonra ayrı ayrı renkli kartona yazılmış “u” ve “n” harfimiz okutulur. Bu aşama grup olarak ve aynı zamanda bireysel olarak da yaptırılır. İki harfimizin birleşmiş hali okutulur. ”un” yazılı kartonun arkasındaki kap içerisindeki un resmi gösterilir. Sonra da “un” hece ve kelimesi defterlere yazdırılır.
   “u” harfini yanına “m” harfi getirilerek yeni hece oluşturulur.
u-m = um
   “u” harfinin yanına “t” harfi getirilerek yeni hece oluşturulur.
u-t = ut
   “u” harfinin yanına “mut” hecesi getirilerek oluşan yeni kelime tahmin ettirilir.
u-mut = umut
“Umut” kelimesi tahtaya yazılarak okunur. Özel isim anlamı da taşıdığı için büyük harfle yazılacağına dikkat çekilir. Büyük “U” harfinin yazılımı gösterilir ve defterlere yazmaları istenir.
“tut” ve “mum” kelimeleri de verilir.
 
Bunlardan sonra anlamlı bir cümle oluşturulur.
Umut mum tut.
 
D.METİN OLUŞTURMA VE ANLAMA
Kraft kağıdı üzerine yazılmış olan metin sınıfa okutulur. Bu metin üzerinde düşünmelerini sağlamak için sorular sorulur. Başlığın ne olabileceğine hep birlikte karar verilir. Son olarak öğretmen çocukların bir ders saati öncesinde yapmış oldukları resimlerden uygun olanı seçip metnin yazılı olduğu kağıda yapıştırır.
UMUT İLE METE
Umut olta al.
Mete ile balık* tut.
Umut ile Mete iri iri balık* tuttular.
 * "b" sesini henüz öğrenmedikleri için mavi renkli kelimenin resmi olacak yani balık resmi koyulacak.
E.ÖLÇME DEĞERLENDİRME
1.”u” harfinin geçtiği günlük yaşamdan örnekler istenir.
2.”un” kelimesi ve hecesi tahtaya yazdırılarak okutulur.
3.Öğrendiği kelimelerle cümle kurması istenir.

Bir Cevap Yazın