Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı İle Mücadele Günü Etkinlikleri

Madde bağımlılığı ile Mücadele Günü

Madde kullanımı ve bağımlılığı, ortaya çıkardığı sonuçlar nedeniyle sadece kullanan kişiyi etkilemekle kalmayıp, başta yakın çevresi olmak üzere toplumun bütün kesimlerine yansıyarak önemli bir sağlık sorunu haline gelmektedir.
Dünya Sağlık Örgütü, madde kullanımı ve bağımlılığının dünya çapında bir tehlike olduğunu vurgulamakta ve önlemler almaya yönelik gelişmeleri desteklemektedir. Dünyada uyuşturucu kullanma alışkanlığında artış olması ve bunun insanlık için büyük bir tehdit oluşturduğu gerçeğinden hareket eden Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 1987 yılında aldığı bir kararla, uyuşturucusuz temiz bir toplum hedefine ulaşma ve uluslararası alanda eylem ve işbirliğini güçlendirme konusundaki kararlığını vurgulamak amacıyla, 26 Haziran tarihini “Uluslararası Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü” olarak belirlemiştir. Tüm ülkelerde 26 Haziran tarihinde çeşitli etkinlikler yapılmaktadır.
26 Haziran Uyuşturucu ile Mücadele Günü’nde Yeşilay, yayınladığı mesajla, herkesi bu mücadelede aktif olmaya davet etti ve ilginç veriler yayınladı

Yeşilay bağımlılığı gençliğimizi çürütüyor”

Yeşilay Eğitim Uzmanı Prof. Dr. Cahit Babuna, TBMM’de Uyuşturucu komisyonuna brifing verdiğini, uyuşturucu ve bağımlılık konusunun sadece 26 Haziran’da hatırlanmaması gerektiğini belirterek, “Yılın 365 günü uyuşturucu ile mücadele edilmelidir” dedi

Yeşilay Eğitim Uzmanı Prof. Babuna, 26 Haziran Uluslararası Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı İle Mücadele Günü ile ilgili yaptığı açıklamada, toplumun her kesimini ilgilendiren madde bağımlılığına dikkat çekti. Babuna, uyuşturucu ve bağımlılık konusunun sadece 26 Haziran’da hatırlanmaması gerektiğini belirterek, “Yılın 365 günü uyuşturucu ile mücadele edilmelidir” dedi.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun, 1987 yılında aldığı bir kararla, uyuşturucusuz, temiz bir toplum hedefine ulaşma ve uluslararası alanda eylem ve işbirliğini güçlendirme konusundaki kararlılığını vurgulamak amacıyla 26 Haziran gününü, Uluslararası Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığıyla Mücadele Günü olarak ilan ettiğini hatırlatan Babuna, bu maksatla tüm dünyaya 26 Haziran’da bağımlılığı engellemek, gençlerimizi uyuşturucudan uzak tutmak için birçok etkinliğin gerçekleştirildiğini söyledi.

Hep birlikte mücadele şart

Uyuşturucu illetinin gençlerimizi öldürdüğüne dikkati çeken Prof Babuna, açıklamasında şunlara değindi: “Kötü alışkanlıkların başında gelen uyuşturucu madde kullanımının insan sağlığına, akıl ve rûhî sistemlerimize, topluma yaptığı tahribat tek kelime ile korkunçtur. Hâli hazırda bütün dünya ülkelerinde uyuşturucu madde kullanma alışkanlığı bir çığ gibi artmakta ve ülke sorumluları bu felaketin nasıl önleneceğini düşünmektedirler. Uyuşturucu madde; silah kaçakçılığında, casuslukta, anarşik hadiselerde ve bir ülkenin diğer ülke gençlerini dejenere eden soğuk harpte, gayri meşrû kazançlarda en müessir ve en çok kullanılan tahripkâr bir vasıtadır. Bilhassa gençleri bu felaketten korumak ve kurtarmak insanî ve millî bir vazifedir. Bu bataklığa saplanan gençler, tehlikeyi bilmediklerinden basit bir hevesle ve kötü arkadaşların telkini ile beden ve dimağlarını, istikballerini uçuruma atmış olmaktadırlar.”

Anayasanın 58’inci maddesinde devletin, gençleri alkol düşkünlüğünden ve uyuşturucu maddelerden korumak için gerekli tedbirleri alacağı ifadesinin yer aldığını hatırlatan Babuna, “Madde kullanımı ve bağımlılığı problemi, nüfusumuzun büyük çoğunluğunun gençlerden oluşması sebebiyle, üzerinde önemle durulması gereken konulardan birisidir. Bağımlılık yapan maddelerin satıcılarının özellikle gençlerimizi hedef aldığı, güvenlik güçleri kaynaklarından anlaşılmaktadır. Güvenlik güçlerimizin uyuşturucu ile yaptıkları mücadeleyi Yeşilay olarak yakından izliyor ve takdirlerimizi sunuyoruz.”

Dünya Sağlık Örgütü’nün, madde kullanımı ve bağımlılığının dünya çapında bir tehlike olduğunu vurguladığını ve tedbirler almaya yönelik gelişmeleri desteklediğini ifade eden Yeşilay Eğitim Uzmanı Prf. Dr. Cahit Babuna, “Yeşilay Cemiyeti olarak bağımlılık konusuna büyük önem veriyoruz. Bu maksatla geçtiğimiz aylarda ikincisini düzenlediğimiz Uluslararası Bağımlılık Kongresi büyük ilgi gördü. Üstlendiğimiz misyonunun gereği, halkımızın aydınlatılması açısından bilgilendirme toplantılarımız ve bu tür uluslar arası kongrelerimiz devam edecektir. Bu toplantı, ülkemize ve dünyaya bağımlılıklarla ilgili en son gelişmelerin aktarılmasında önemli bir kaynak özelliği taşıdı” diye konuştu

Bağımlılık Kanserden Beter
TBMM Uyuşturucu Komisyonuna katılarak bilgi veren Ankara AMATEM Başkanı Doç. Dr. Nesrin Dilbaz, madde kullanımının toplumsal bir sorun olduğunu ve bağımlılığın şeker hastalığı, kanser gibi kronik bir hastalık olduğunu ancak bunun tedavisinin de mümkün görülmediğini söyledi. Dilbaz, bir bağımlıyı 1 yıl hiç uyuşturucu kullanmayacak duruma getirme yönündeki tedavi başarısının bile yüzde 20’lerin altında olduğunu belirterek, bir kez bağımlı olan kişinin ömür boyu bu bağımlılıktan kurtulmasının mucize olduğunu da söyledi.
Polisimiz başarılı ama
Uyuşturucu ile mücadelede hem arzın hem talebin durdurulması gerektiğini de belirten Dilbaz, Türk polisinin uluslar arası düzeyde ödül alacak kadar başarılı olduğunu ve arz’ı engellemekte büyük bir mesafe aldığını ancak talebin durdurulması yönündeki çalışmaların yeterli olmadığını ileri sürdü. Komisyon üyelerinin de; bu konuda bir devlet ve hükümet politikası oluşturulması özellikle ilgili devlet bakanlığı, sağlık bakanlığı ve milli eğitim bakanlığının bu konuda uyarılması istekleri komisyon tarafından kabul edildi.
İlginç Veriler
Ankara AMATEM Başkanı Dilbaz’ın verdiği bilgiler ile komisyonun devlet birimlerinden topladığı verilere göre ortaya çıkan uyuşturucu tablosu inanılmaz. İşte o bilgiler:
-Okullarda ve yetişkinlerde uyuşturucu kullanım oranı her yıl ikiye katlanıyor.
– Esrar ve bali gibi uyuşturucu kullanımının en fazla görüldüğü il: Diyarbakır.
-Tedavi için başvuranların yüzde 67 Güneydoğu kökenli.
– Bağımlı çocuklar arasında, sokak çocuklarının oranı yüzde 6, aileleri ile birlikte yaşayan çocukların oranı yüzde 94.
– Tedavi merkezlerine başvuranlar arasında yapılan araştırma ile çoklu kullanım (birden farklı türde uyuşturucu kullanımı) oranının artış gösterdiği belirlendi.
– Damar içi eroin kullanımı en fazla Kilis ve Gaziantep’te görülüyor.
– Uyuşturucu kullananların ortak enjektör kullanımı üçte iki düzeyinde yaygın. Bu nedenle Hepatit ve HIV virüsü yüksek. Türkiye’de bağımlılar arasında Hepatit C hastalığı yüzde 80 düzeyinde.
– Diyarbakır’daki yaygınlığın nedeni; göç, soysa ekonomik yoksunluk ve çok çocukluluk.
– Bu nedenlerle; çocuklar suç çetelerine kiralanıyor. Çocuk başına 300 YTL alınıyor.
– Cezai ehliyeti olmadığı için 11 yaşındaki çocuklar uyuşturucu satıcılığı başta olmak üzere, gasp, kapkaç, hırsızlık, yankesicilik gibi suçlara bulaştırılıyor.
– Yapılan araştırmaya göre; Cuma ve cumartesi günü çocuklarının nerede olduğunu bilmeyen ailelerin çocuklarında bağımlılık oranı çok yüksek.
Yeşilay Yeniden Gündeme Geliyor
Bir asırdan beri uyuşturucu ile mücadele eden Yeşilay, yeniden yapılanma sürecinde kurumsal kimlik çalışmalarını tamamlayarak, şube ve temsilcileri çoğaltma yoluna gidiyor. Hızla çoğalan Yeşilay gönül dostları ve üyeleri, madde bağımlılığına karşı eğitim programları, seminerler, tiyatrolar, festivaller, yayınlar ve kampanyalar yapılıyor. . Akademik alt yapısını güçlendiren Yeşilay, profesyonel anlamda hizmetlerini artırıyor.

Bir Cevap Yazın